Mans Lattelecom

Domēna vārds

Piemērots uzņēmumiem, kuriem svarīgi izmantot e-pastā un  mājaslapas nosaukumā sava uzņēmuma nosaukumu. Domēna vārds ir Jūsu izvēlēts vārds vai nosaukums, kuru lieto kā mājaslapas nosaukumu interneta vidē. Pakalpojums nodrošina iespēju  reģistrēt domēna vārdu elektroniskā vidē un uzturēt to Lattelecom serveros.

  • Mājaslapas adrese ar Jūsu uzņēmuma nosaukumu www.uzņēmums.lv
  • E-pasta adrese ar Jūsu uzņēmuma nosaukumu vārds@uzņēmums.lv
  • Iespējama domēna vārda pāradresācija.

Piesakiet šeit

Pakalpojuma lietošanas nosacījumi un cena

Abonēšanai ir pieejami šādi domēna vārdi: .lv, .com.lv.org.lv.edu.lv.net.lv.asn.lv.conf.lv un .id.lv. Lattelecom nodrošina domēna vārda uzturēšanu ar jebkuru paplašinājumu (piemēram, .com.org u.c), taču nenodrošina tā abonēšanas iespēju. 

Klientiem ir saistoši aģentūras "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" Tīkla risinājumu daļas (NIC) Domēna vārdu lietošanas noteikumi.

Pakalpojuma veids Cena
Pakalpojuma abonēšana 1.41 EUR/mēn.
Pakalpojuma uzturēšana 1.41 EUR/mēn.
Pakalpojuma pārreģistrācija 10.67 EUR/mēn.
Domēna vārda pieslēgšana atpakaļ 28.46 EUR/mēn.

Par pakalpojumu ir jāmaksā uzturēšanas maksa, ja uzturēšanu nodrošina Lattelecom. 

Pakalpojuma nosacījumi:

  • Domēna vārdam jābūt garākam par 2 simboliem;
  • Domēna vārds var sastāvēt no latīņu alfabēta burtiem (lielajiem un mazajiem), burtiem ar diakritisko zīmi (ā,ē,ī,ū,ō,ķ,ļ,ņ,ŗ,ģ,š,č,ž), cipariem un defises "-". Defisi nedrīkst lietot domēna vārda sākumā vai beigās;
  • Domēna vārds tiek nodots lietošanā un to nevar iegūt īpašumā;
  • Minimālais pakalpojuma lietošanas laiks ir 12 mēneši. 

Visas cenas norādītas bez PVN.

Par pakalpojumu ir jāmaksā uzturēšanas maksa, ja uzturēšanu nodrošina Lattelecom.