Mans Lattelecom

Informācijas tālrunis

Pakalpojumam Informācijas tālrunis ir īpaši tālruņu numuri, kuri sākas ar cipariem 900.

Piesakiet šeit

Ieguvumi:

  • Peļņas pieaugums – pakalpojums Informācijas tālrunis ļauj sniegt Jūsu klientiem komerciālu informāciju un konsultācijas, organizēt dažādus konkursus un loterijas, saņemot par to samaksu;
  • Pieejamība – uz Informācijas tālruņa numuru var zvanīt no jebkuras vietas Latvijā;
  • Nav neatbildētu zvanu – papildpakalpojums Pakalpojuma plūsmas konfigurācija piedāvā iespēju atbildēt uz visiem ienākošajiem zvaniem neatkarīgi no dienas, laika, atrašanās vietas un zvanu plūsmas intensitātes, neieguldot papildu līdzekļus vairāku pakalpojuma numuru vai uzņēmuma vietējās centrāles iegādei;
  • Ērti norēķini ar klientiem – Lattelecom uzņemas starpniecību norēķinos ar Jūsu klientiem.


Cenas


Pakalpojums Cena, EUR
Ierīkošanas maksa 141.08
Abonēšanas maksa mēnesī par numuru 35.57
Viena parametra maiņa 6.03
Vairāku parametru maiņa 11.94
Tarifa joslas maiņa* 18.08
Maksa mēnesī par pakalpojuma atslēgšana uz laiku 8.54

* Ja pieteiksiet Tarifa joslas maiņu, tad tālruņa numurs tiks nomainīts


Maksa par vienu sarunas minūti

Tarifa josla (9000 Y XXX), kur Y ir: Maksā zvanītājs, EUR Lattelecom maksa, EUR
0 0.2846 0.1850
1 0.4269 0.2846
2 0.5691 0.3984
3 0.8537 0.5834
4 1.1383 0.8253
5 1.4229 0.9960


Maksa par visu sarunu

Tarifa josla (9000 6X YY), kur YY ir: Maksā zvanītājs, EUR Lattelecom maksa, EUR
00-09 0.7114 0.4980
10-19 1.4229 0.9960
20-29 2.1343 1.4940
30-39 2.8457 1.9920
40-49 4.2686 2.9880
50-59 7.1144 4.9801
60-69 (X=0-4) 12.0588 8.4376
70-79 0.4269 0.2988
90-99 6.0330 4.2259

 

Tarifa josla (9080 17 YX), kur Y ir: Maksā zvanītājs par sarunu, EUR Lattelecom maksa par sarunu, EUR
0 0.4269 0.2988
1 0.7257 0.5122
2 0.8395 0.5834
3 3.6141 2.5327
4 6.0330 4.2259

 

Papildpakalpojumi

Bezmaksas papildpakalpojums Pakalpojuma plūsmas konfigurācija ļauj noteikt dažādus ienākošo zvanu apstrādes parametrus.

Papildu maksas pakalpojums Pro

Papildu maksas pakalpojums Pro nodrošina dažādu informācijas plūsmu virzīšanu atbilstoši abonenta definētiem parametriem, izmantojot vienu Informācijas tālruņa numuru. Informācijas tālruņa abonentiem pakalpojumu sniegšanai ir iespēja izmantot Uzņēmuma centrāles ciparu pieslēgumu (R2-CAS) vai ISDN 30.


Ierīkošana

Pakalpojumu var ierīkot: 

  • Abonenta izmantotajai ciparu tālruņa vai ISDN līnijai;
  • Ierīkojot jaunu ciparu tālruņa vai ISDN līniju;
  • ISDN 30 vai R2-CAS pieslēgumam, izmantojot tiešās iezvanpieejas tehnoloģiju (papildu maksas pakalpojums Pro).

 Pakalpojums tiek ierīkots 10 darba dienu laikā.

Visas cenas norādītas bez PVN.