Saistībā ar veicamajiem uzlabošanas darbiem klientu apkalpošanas sistēmās - lapa nebūs pieejama līdz 24.10.18. plkst. 04:00.

В связи с работами по улучшению систем обслуживания клиентов - страница не будет достуна до 24.10.18. 04:00.