Kontaktforma

 • Privātpersonām
 • Biznesa klientiem
 • Korporatīvajiem klientiem

Uzdod jautājumu

 • Pakalpojuma cenas
 • Jauna pakalpojuma iegāde
 • Pakalpojuma ierīkošana un/vai piegāde
 • Jautājums par pakalpojuma lietošanu
 • Rēķins
 • Bojājums
 • Būvniecība, saskaņošana- tīkla uzraudzība
 • Pakalpojumu uzturēšana / Bojājums
 • Līgums
 • Jautājums sabiedrisko attiecību nodaļai
 • Atteikties no pakalpojuma
 • Mājas lapa
 • Pieteikšanās darbā (CV)
 • Interaktīvās TV portāls
 • Jautājumi par Lojalitātes programmu
 • Cits

Nosūtīt sev ziņas kopiju

Vēlos saņemt atbildi:

e-pastā

pa telefonu

Kontaktinformācija

Kļūda! Nav aizpildīti visi obligātie lauki!

Paldies

Tavs jautājums ir nosūtīts. Centīsimies sniegt atbildi pēc iespējas ātrāk un piedāvāt tieši Tev labāko un piemērotāko risinājumu.