E-apmācības

Kopš 2004. gada veicam e-apmācību kursu izstrādi pēc klienta individuāla pasūtījuma. E-apmācību kursu izstrādē tiek izmantoti jau esošie klientu mācību materiāli, kā arī veidoti pilnīgi jauni. Izstrādājot e-apmācību kursus, tiek ņemtas vērā klienta vajadzības un mācību mērķi. 

Sazināties

E- apmācību kursu izstrāde tiek organizēta četros posmos:

1. Analīze: mācību mērķu un auditorijas vajadzību noteikšana,  precīza darba uzdevuma definēšana.

2. Projektēšana: e-apmācību kursa struktūras plāna izstrāde, precīzi definējot mācību elementus, kas palīdz vienkārši un efektīvi apgūt mācību materiālu.

3. Izstrāde:

  • E-apmācību kursa prototipu izstrāde.
  • E-apmācību materiālu izstrāde.
  • E-apmācību materiālu ievietošana e-apmācību kursā.
  • Testēšana un kļūdu novēršana.

4. Nodošana: e-apmācību kursa ievietošana e-mācību vidē vai citur atbilstoši klienta norādījumiem.

Katrs e-apmācības kursa izstrādes posms un posma gala rezultāts tiek saskaņots ar pasūtītāju.

Mūsu veidotos e-apmācības kursus raksturo profesionāli sagatavoti mācību materiāli, kas ietver:

  • Viegli uztveramu teksta materiālu ar attēliem un vizuālajiem elementiem;
  • Datorvides simulācijas ar diktora balss pavadījumu;
  • Filmētas lekcijas un citus videomateriālus;
  • Interaktīvu situāciju un scenāriju izspēles;
  • Automātiski novērtējamus pārbaudes jautājumus un testus.