Izglītības projekti

Mums ir vairāk nekā 11 gadu pieredze apmācību projektu un projekta ideju izstrādē, dokumentu sagatavošanā finanšu resursu piesaistei, apmācību projektu realizācijā gan biznesa klientiem, gan valsts un pašvaldību iestādēm, gan arī sociālajiem partneriem.

Sazināties

Galvenie darbības virzieni projektu vadībā

1. Klientu konsultēšana par projekta izstrādi, finansējuma piesaisti un atbilstošu apmācību risinājumu izvēli;

2. Dalība dažādos vietēja mēroga un starptautiskos projektos;

3. Klientu projektu vadība un koordinēšana atbilstoši klientu vajadzībām;

4. Apmācības projektu vadībā ar starptautisku sertifikāciju (Project+®, PMP®, PRINCE2®).

Esam realizējuši dažādus starptautiskus un Latvijas mēroga projektus – kultūras un izglītības, IT un citās jomās,  piedāvājot darbinieku apmācības uzņēmumiem pēc standartizētām programmām, kā arī izstrādājot pielāgotus mācību risinājumus. Projektu rezultātā uzņēmumos  un izglītības iestādēs, kā arī citās organizācijās ir ieviesti dažādi interaktīvi mācību risinājumi, apmācīti uzņēmumu un iestāžu darbinieki dažādu IKT rīku un nozarei specifisku IT sistēmu lietošanā.

Mūsu ekspertiem ir teorētiskas zināšanas  un praktiska pieredze projektu vadībā, ko apliecina starptautiski atzīti sertifikāti projektu vadībā.