Datu rezerves kopēšanas pakalpojums

Uzņēmumiem strādājot elektroniskā vidē, arvien aktuālāks kļūst jautājums par biznesa nepārtrauktības nodrošināšanu, kur viena no būtiskām sastāvdaļām ir uzņēmuma kritisko datu drošība. Ņemot vērā arvien pieaugošo datu apjomu, kā arī to svarīgumu biznesā, mēs varam palīdzēt izstrādāt stratēģiju, kā datus uzturēt aktuālus, kā tos uzglabāt un avārijas gadījumā atjaunot.

Sazināties

Mūsu pakalpojuma galvenās priekšrocības:

 • Droša un ātra datu rezerves kopiju izveide un uzglabāšana;
 • Datu kopiju uzglabāšana ģeogrāfiski nodalītos Lattelecom datu centros;
 • Infrastruktūras izveide attālinātai datu kopēšanai;
 • Kvalificēts tehniskās palīdzības dienests un sertificēti atbalsta konsultanti.

Ieguvumi klientam:

 • Datu aizsardzība to izdzēšanas vai bojājuma gadījumā;
 • Uzņēmuma IT infrastruktūras darbības atjaunošana sistēmu avārijas gadījumā;
 • Augsta datu drošība (tai skaitā fiziskā drošība un ugunsdrošība);
 • Datu arhīvs ilgtermiņa datu uzglabāšanai.

 

Īss pakalpojuma apraksts

Lattelecom piedāvātais datu rezerves kopēšanas pakalpojums ietver:

 • Datu rezerves kopēšanas politikas izstrādi atbilstoši klienta prasībām;
 • Rezerves kopēšanas risinājuma izstrādi un ieviešanu;
 • Rezerves kopēšanas skriptu pārraudzību un izmaiņu vadību;
 • Datu rezerves kopiju veidošanu, tai skaitā datu arhīvu izveidi un uzturēšanu;
 • Datu atjaunošanu no rezerves kopijām.

Pakalpojums tiek nodrošināts, izmantojot centralizēto datu glabātuvi, datu rezerves kopēšanas un atjaunošanas aparatūru un pārvaldības programmatūru. Datu rezerves kopēšanas sistēma nodrošina automātisku, ātru un drošu datu rezerves kopēšanu un uzglabāšanu. Sistēma paredz datu kopiju veidošanu uz augstas veiktspējas cietajiem diskiem, nodrošinot optimālu pakalpojuma cenas un kvalitātes attiecību; kā arī uz automatizētas lenšu iekārtas, nodrošinot datu glabāšanu arī fiziskā datu arhīvā.

Piedāvātie rezerves kopēšanas un atjaunošanas veidi:

 • Sistēmas;
 • Datu bāzes;
 • Faili;
 • Aplikācijas.

Galvenās izmantotās rezerves kopēšanas metodes:

 • Server Snapshot backup;
 • File backup;
 • DB data&log backup.

Atkarībā no izvēlētā rezerves kopēšanas veida un metodes klientam var būt nepieciešams iegādāties datu rezerves kopēšanas licenci vai uzstādīt papildu programmatūru.