Virtuālo serveru nomas pakalpojumi

Virtuālo serveru nomas pakalpojums ir ekonomiski izdevīgs veids, kā nodrošināt savu uzņēmumu ar mūsdienīgu un efektīvu IT infrastruktūru. Lattelecom datu centrā pieejamo virtuālo serveru resursu izmantošana nodrošina klientiem nepieciešamo IT sistēmu izveidi un uzturēšanu, to operatīvu paplašināšanu vai samazināšanu atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, neveicot kapitālieguldījumus sava serveru parka attīstībā un uzturēšanā.

Sazināties

Galvenās pakalpojumu priekšrocības:

 • Ekonomisks izdevīgums;
 • Pakalpojuma piegādes ātrums;
 • Resursu pielāgojamība atbilstoši klienta biznesa prasībām;
 • Elastīgas IT izmaksas, kas ļauj paātrināt jaunu komercdarbības iniciatīvu īstenošanu;
 • Sistēmu nepārtraukta darbība, pieejamība un uzraudzība 24/7 režīmā;
 • Atbilstība visaugstākajiem mūsdienu tehniskajiem un drošības standartiem;
 • Kvalificēts tehniskās palīdzības dienests un sertificēti atbalsta konsultanti.

 

Virtuālo serveru nomas pakalpojums ietver

 • VCPU/RAM/HDD resursu izdalīšanu un uzturēšanu.
 • Piekļuvi internetam līdz 10 Gbps.
 • Atsevišķu IP adresi katram virtuālajam serverim.
 • Sistēmu darbības uzraudzību 24/7 režīmā, kas ietver noslodzes uzraudzību (CPU, RAM, HDD) un pieejamības uzraudzību (HTTP, FTP, POP3 un citi protokoli).
 • Datu rezerves kopēšanu uz attālinātu datu centru (pēc pieprasījuma).
 • Instalētu programmatūru atbilstoši klienta vajadzībām (Linux, Microsoft u.c.).
 • Iekļautās operētājsistēmas un standarta programmatūras jauninājumu instalāciju.
 • Visu virtuālajā serverī izvietoto datu rezerves kopiju izveidi atbilstoši klienta datu rezerves kopēšanas politikai.
 • Pēc pieprasījuma - virtuālā servera ietvaros pieejamo resursu izmaiņas vienas darba dienas laikā.
 • Palīdzības dienesta pieejamību 24/7 (pa tālruni vai e-pastu).

Papildu pakalpojumi:

 • Papildus resursu izdalīšana;
 • Ugunsmūra nodrošināšana.

  • Apkalpošanas līmenis (SLA) augstas pieejamības risinājumam (OS līmenī).

 Risinājums nodrošina klienta biznesa vides augstus veiktspējas un pieejamības rādītājus - detalizētāka informācija redzama zemāk:

 

Virtuālais serveris uz virtualizācijas platformas Pieejamība % mēnesī
99.7 % - 24h x 7d
Pieļaujamā dīkstāve
(stundās mēnesī)
2h - 24h x 7d
Problēmas ietekme: Reakcijas laiks: Novēršanas laiks:
Avārija 0,5 h 1,5 h
Augsta 2 h 8 h
Vidēja 4 h 5 darba dienas
Zema 8 h 10 darba dienas

Pakalpojuma nodrošināšanai tiek izmantota augstas pieejamības serveru sistēma, t.i., 99.7% sistēmu pieejamība mēnesī (avārijas gadījumā 2h maksimālā dīkstāve mēnesī), izvietota vienā datu centrā ar rezerves kopēšanu citā datu centrā.