Hibrīdais mākonis

Hibrīdais mākonis ir integrēts mākoņpakalpojums, kas aptver gan privātos, gan publiskos mākoņus, lai vienā organizācijā veiktu noteiktas funkcijas. Mūsdienās arvien vairāk organizāciju izvēlas izmantot hibrīdos mākoņus, lai varētu izmantot gan privāto, gan publisko mākoņu izveides priekšrocības, kā arī gūtu labumu no pašreizējās IT infrastruktūras — samazinātu izmaksas, palielinātu vērtību un modernizētu IT pakalpojumu sniegšanu. Visiem mākoņskaitļošanas pakalpojumiem ir jāpiedāvā noteikta dažādu pakāpju darbības efektivitāte, bet publiskie mākoņpakalpojumi rentabilitātes un mērogojamības ziņā droši vien būs efektīvāki par privātajiem mākoņpakalpojumiem.

Sazināties

Tāpēc organizācija var maksimāli uzlabot efektivitāti, visām nesensitīvajām darbībām un datiem izmantojot publiskos mākoņpakalpojumus. Privāto mākoni var izmantot tikai tad, kad tas ir nepieciešams, turklāt nodrošinot nevainojamu visu savu platformu integrāciju un drošību.

Piemēram, uzņēmums var ieviest hibrīdo mākoņviesošanu, lai viesotu savu e-komercijas tīmekļa vietni privātā mākonī, kur tā ir droša un mērogojama, bet savu brošūru vietni viesot publiskā mākonī, kas izmaksā mazāk (un drošība nav tik svarīga). Laba alternatīva ir Lattelecom Cloud IaaS piedāvājums: izmantot hibrīdā mākoņa modeli, nodrošinot klientu datu krātuvi privātā mākonī, vienlaikus piedāvājot sadarboties projektu plānošanas dokumentu izstrādē publiskajā mākonī, kur no jebkuras piemērotas vietas šiem dokumentiem var piekļūt daudzi lietotāji.

Galvenās priekšrocības


Mērogojamība

Lai gan privātie mākoņi atkarībā no to konfigurācijas (vai viesošana ir iekšēja vai ārēja) piedāvā noteikta līmeņa mērogojamību, Lattelecom publiskie mākoņpakalpojumi piedāvā mazāk ierobežotu mērogojamību, jo tiek izmantoti lielākas mākoņa infrastruktūras resursi. Pēc iespējas plašāka nesensitīvu funkciju pārvietošana uz Lattelecom publisko mākoni organizācijai ļauj izmantot publiskā mākoņa mērogojamības priekšrocības, vienlaikus samazinot pieprasījumus pēc privāta mākoņa.


Rentabilitāte

Arī šajā ziņā Lattelecom publiskais mākonis piedāvās lielāku ietaupījumu (piemēram, centralizēto pārvaldību), līdz ar to arī lielāku rentabilitāti, salīdzinot ar privātajiem mākoņiem. Līdz ar to hibrīdie mākoņi organizācijām ļauj izmantot šo ietaupījumu pēc iespējas vairākām uzņēmējdarbības funkcijām, vienlaikus uzturot sensitīvo darbību drošību.


Drošība

Hibrīdā mākoņa modeļa privātā mākoņa elements ne tikai sniedz drošību, kad tā ir nepieciešama sensitīvām darbībām, bet var arī nodrošināt atbilstību normatīvajām prasībām par datu apstrādi un krātuvi, ja tas ir nepieciešams.

 


Elastība

Gan drošu, gan mērogojamu rentablu publisko resursu pieejamība organizācijām var sniegt vairāk iespēju izpētīt dažādus darbības veidus.


Plašāka mākoņa izmantošana

Lattelecom privātā mākoņa piedāvājuma ietvaros var piedāvāt iespēju plašāk izmantot mākoni maksimāla pieprasījuma situācijās. Šis pakalpojums noteiktas nesensitīvas funkcijas ļauj pārslēgt uz Lattelecom publisko mākoni, lai atbrīvotu vietu privātajā mākonī sensitīvajām funkcijām, kurām tas ir nepieciešams.