CRM risinājumi

Klientu attiecību vadības sistēma (CRM) ir vienota pieeja, kas ļauj identificēt klientus, iegūt un saglabāt to uzticību un palielināt uzņēmuma vērtību. Tā ir uz klientu orientēta uzņēmuma kultūra un stratēģija, kur būtiska loma ir detalizētai klientu datu bāzei – uzkrātai informācijai par klienta pirkšanas paradumiem, klienta vēlmēm un viņa līdzšinējo apkalpošanas pieredzi.

Lattelecom Technology kā CRM risinājumu piedāvā Microsoft izstrādāto MS Dynamics CRM.

Sazināties

Microsoft Dynamics CRM – iespējas, kuras novērtē lietotājs:

 • Klientu segmentācija;
 • Pārdošanas atbalsts dažādiem klientu segmentiem;
 • Mārketinga kampaņu atbalsts;
 • Pasūtījumu apstrādes funkcionalitāte;
 • Klientu pašapkalpošanās kanāla atbalsts;
 • Klientu kontaktu vadība;
 • Zvanu centra integrācija;
 • Lietotājam pierasta Microsoft produktu lietojamība:
 • Microsoft Dynamics CRM dizaina izstrādei izmantota.

 • Microsoft lietojumprogrammu izstrādes platforma;
 • Integrācija ar Microsoft Outlook:
 • Nodrošina bezmaksas integrāciju ar MS Outlook, tā atvieglojot lietotājam darbu ar CRM sistēmu, ļaujot izpildīt nozīmīgākās darbības Outlook sistēmā.

 • Samazināts izstrādes laiks un ietaupīta nauda:
 • Nav nepieciešamas lielas investīcijas, lai izstrādātu prasībām atbilstošu biznesa lietojumu, jo tiek pielāgots gatavs risinājums.

 • Dažādu ierīču izmantošana:
 • Iespēja lietot Microsoft Dynamics CRM sistēmu ar dažādām ierīcēm - gan planšetdatoriem, gan mobilajām ierīcēm.

Galvenās kompetences: analīze un dizains, konsultācijas, arhitektūras projektēšana, izstrāde, integrācija, administrēšana un atbalsts.

Ieguvumi no Microsoft Dynamics CRM

 

 • Piekļuve no jebkuras vietas, izmantojot interneta iespējas;
 • Savu IT resursu atslogošana;
 • Uzlabota drošība;
 • Gala lietotāju atbalsts no Lattelecom Technology CRM ekspertiem;
 • Plānojamas risinājuma lietošanas izmaksas;
 • Nekādu ilgtermiņa saistību.

Klientu ilgtermiņa lojalitāte:

 • Labāka klientu apkalpošana palielina klientu apmierinātības līmeni;
 • Elastība un ātrums klientu apkalpošanā ļauj reaģēt uz tirgus izmaiņām un izmaiņām klienta profilā.

Uzņēmuma izmaksu ietaupījums:

 • Tiek patērēts mazāks laiks klientu identificēšanai, informācijas meklēšanai, datu apstrādei un analīzei, klientu pieprasījumu apstrādei;
 • Mazāki mārketinga un pārdošanas kampaņu veikšanai patērētie resursi;
 • Samazināts jaunu darbinieku apmācības laiks;
 • Paaugstināts darbinieku apmierinātības līmenis un produktivitāte, mazāka personāla mainība;
 • Operatīvo procesu atbalsts, ietaupot darbinieku laiku un samazinot klientu apkalpošanas ilgumu, lietojot CRM kā centralizētu informācijas apstrādes avotu, kas ir integrēts ar citām uzņēmuma vai ārējo iestāžu sistēmām.

 

 

Uzņēmuma ienākumu palielināšanās:

 • Lielāks noslēgto darījumu skaits – labāk pazīstot klientu, uzņēmums var sniegt viņa vajadzībām un vēlmēm vispiemērotāko piedāvājumu;
 • Papildu pasūtījumi no šķērspārdošanas (cross-selling) un pēcpārdošanas (up-selling);
 • Piedāvājumi par labāku cenu – zinot klienta pašreizējās vajadzības, uzņēmums var vieglāk pārliecināt klientu par piedāvājuma priekšrocībām.

Stratēģisku lēmumu atbalsts:

 • Nodrošinot uzņēmumam efektīvāku darbību, tiek iegūts vairāk laika jaunu biznesa līniju attīstīšanai.

Ieguvumi atkarībā no uzņēmuma darbības veida:

 • Uzņēmums, kas orientējas uz pārdošanu, var saīsināt pārdošanas ciklu un paaugstināt galvenos pārdošanas izpildes rādītājus, t.sk. ieņēmumus no katra pārdošanas pārstāvja, vidējo pasūtījuma lielumu un ieņēmumus no katra klienta;
 • Uzņēmums, kas nodarbojas ar klientu apkalpošanu, var paaugstināt apkalpošanas darbinieku produktivitāti, tajā paša laikā samazinot apkalpošanas izmaksas, reaģēšanas un pieprasījumu apstrādes laiku;
 • Mārketinga uzņēmums spēj palielināt kampaņu reaģēšanas rādītājus un mārketinga veicinātus ieņēmumus, vienlaikus samazinot izmaksas, kas rodas klienta iegūšanas un pārdošanas iespēju ģenerēšanas laikā.