Microsoft Office SharePoint

Microsoft Office SharePoint risinājumi piemēroti organizācijām ar lielu dokumentu daudzumu un aprites intensitāti, ar vairākām filiālēm un svarīgas informācijas apmaiņu starp tām. Tie nodrošina apvienotu un maksimāli pielāgotu darba vidi kompānijā, standartizējot un optimizējot informācijas pārvaldības procesus, kā arī paātrina informācijas pārvaldības procesu norises laiku, ietaupot līdz 60% laika, ko iespējams ieguldīt biznesa attīstībā.

Sazināties

Ieguvumi:

  • Efektīvs ikdienas darbs, pateicoties ātrākai procesu izpildei;
  • Risinājums ir viegli konfigurējams un apgūstams;
  • Produktīva dokumentu aprite, jo elektroniskus dokumentus ir iespējams pārvietot daudz ātrāk nekā izdrukātus dokumentus;
  • Labi informēti darbinieki, jo informācija ir pieejama centralizēti, nevis individuālās e-pasta sarakstēs;
  • Iespēja analizēt iegūtos datus un vienlaicīgi pie viena faila strādāt vairākiem cilvēkiem;
  • Ātra un efektīva datu un kontaktu meklēšana organizācijas arhīvos un datubāzēs, kā arī interneta resursos;
  • Neierobežotas iespējas darba plūsmu izveidei;
  • Efektīvs risinājums kompānijas intranetam vai mājaslapas izveidei;
  • 24x7x365 pieejamība risinājuma resursiem; pieejamība arī no mobilajām iekārtām;
  • Integrēts ar Microsoft produktu saimi (MS Offile, Exchange, InfoPath), kā arī ir iespēja integrēt ar citām programmām (Dynamics AX, Dynamic CRM, MS SQL, SAP, Oracle, Horizon u.c.).


Risinājumu veidi un funkcionalitātes


Dokumentu pārvaldība – visām LR normatīvo aktu prasībām pielāgots informācijas un dokumentu pārvaldības risinājums, kas nodrošina dokumentu izstrādes, aprites un uzglabāšanas procesu optimizēšanu, turklāt arī vairāku organizāciju ietvaros.

Cilvēkresursu pārvaldība – automatizē ar personāla vadību saistītus procesus: darbinieku pašapkalpošanās sistēmu, personāla dokumentu vadību, anketēšanas un aptaujas, datu apstrādi, atskaišu izveidi, personāla datu bāzi, uzņēmuma iekšējos darba sludinājumus, darba sludinājumus internetā, CV datu bāzes, personāla novērtēšanu, ScoreCard monitoringu u.tml.

Projektu pārvaldība – iespējams automatizēt ar projektiem saistītas aktivitātes: komandu kopdarbības vides (blogi, portāli, diskusijas utt.); uzdevumu piesaisti un izpildes kontroli, novērtējot projekta progresu; Ganta diagrammas, kā arī kopdarbības un diskusiju vietnes, sēžu vadību utt.

 


Finanšu pārvaldība – biznesa inteliģences risinājums dod iespēju automatizēt ar finanšu informāciju saistītos projektus: kopīgi darboties ar finanšu pārskatiem, finanšu rādītāju analīzi un monitoringu, automatizētu pārbaudes un apstiprināšanas sistēmu, atskaišu izveidi un nosūtīšanu.

Specifiski risinājumi – tā kā specifisku risinājumu izveide ar SharePoint būtiski samazina to izstrādes izmaksas, Lattelecom Technology piedāvā izstrādāt specifiskus risinājumus: intranetam, uzņēmumu sadarbības un interneta portāliem un vietnēm; biznesa inteliģencei; biznesa procesu vadībai un veidlapām; vadības, atbalsta vai pamatdarbības procesu automatizācijai; vienotai vairāku sistēmu integrācijai; satura un informācijas vadībai; organizācijas iekšējai un ārējai sadarbībai.