Personāla, resursu un atalgojuma vadības sistēma

Lattelecom Technology personāla vadības risinājums ir viens no inovatīvākajiem personāla vadības risinājumiem  Baltijā, kas aizstāj vairākas sistēmas ar vienu personāla vadības, algu grāmatvedības, darba laika pārvaldības sistēmu un darbinieku pašapkalpošanās portālu. Mūsu ilggadīgā (vairāk kā 15 gadu) pieredze Personāla pārvaldības sistēmas ar darbinieku pašapkalpošanās portālu izstrādē un ieviešanā ļauj sniegt  klientiem pakalpojumu, kas atbilst labākajai biznesa praksei Baltijā.

Personāla pārvaldības sistēma izstrādāta, lai:

 • Paaugstinātu darba efektivitāti personāla vadības jomā, organizējot bezpapīra personāla pārvaldības procesus;
 • Nodrošinātu dokumentu precizitāti, tos veidojot automatizēti;
 • Optimizētu un automatizētu uzņēmuma iekšējos personāla procesus;
 • Automātiski veidotu uzkrātās informācijas arhīvu;
 • Sniegtu iespējas darbiniekiem pašiem apkalpoties darbinieku portālā.

Sistēma ir piemērota gan uzņēmumiem ar nelielu darbinieku skaitu, gan lieliem grupas uzņēmumiem. Sistēmas grupas funkcionalitāte ļauj panākt maksimālu procesu un informācijas pieejamības efektivitāti. Grupas funkcionalitāte paredz iespēju mātes uzņēmumam reģistrēt meitas uzņēmumus vienā sistēmas datu bāzē, tai pat laikā izmantot datu apstrādei vienu aplikāciju, kurā tiek nodrošināts lietotāju tiesību sadalījums uzņēmumu un struktūrvienību līmenī. 


Sistēmas pamata moduļi un funkcionalitātes:

Pamata modulis – personāla vadība, darba laika pārvaldība, algu grāmatvedība un darbinieku pašapkalpošanās portāls:

 • Personāla vadības modulis – sniedz iespēju sakārtot, standartizēt, automatizēt un padarīt efektīvāku personāla vadības procesu;
 • Darba laika pārvaldības modulis - sniedz atbalstu uzņēmumam darbinieku darba grafiku veidošanā un nodrošina pareizu darba laika datu uzskaiti, nodrošina darba laika automatizētu plānošanu, pārplānošanu, tai skaitā darbinieku norīkošanu darbam citā struktūrvienībā un to uzskaiti;
 • Algu pārvaldības modulis – tas ir algu aprēķins ar iespēju realizēt sarežģītus piemaksu un ieturējumu veidus, automātiski ģenerēt nodokļu maksājumus, veikt atvaļinājumu, slimību un kavējumu laika aprēķinus;
 • Darbinieku pašapkalpošanās portāls Web vidē - tā izmantošana līdz 80% var samazināt personāla un algu administratoru slodzi un līdz 99% samazina papīra pieteikuma pazušanu. Vadītājam pieejami kvalitatīvi dati lēmumu pieņemšanai.

Sistēmas papildu moduļi un funkcionalitātes:

 • Grupas funkcionalitāte;
 • Komandējuma modulis;
 • Piederumu modulis un automatizētā apgaitas lapa;
 • Darba izpildes un attīstības vadība;
 • Apmācību un kursu modulis;
 • Darba drošības pārvaldības modulis;
 • Piemaksu un prēmiju modulis;
 • Vakanču vadības modulis;
 • Sertifikātu uzskaites modulis;
 • Vadības atskaišu modulis;
 • Labumu vadības modulis;
 • Darbinieku kontaktu grāmatas funkcionalitāte u.c.

PAVS sistēmas arhitektūra nodrošina iespēju veikt neierobežotu integrāciju skaitu ar uzņēmumu informācijas sistēmām. 

Ieguvumi:

 • Laika ekonomija dokumentu apstrādē, izmantojot sistēmas piedāvātās elektroniskās formas;
 • Sakārtota un viegli pieejama personāla informācija;
 • Precīza un operatīva informācija par darbiniekiem no pārdomātām un ērti lietojamām atskaitēm;
 • Darbinieku pašapkalpošanās portāls, kas sniedz iespēju darbiniekiem piedalīties uzņēmuma norisēs;
 • Sistēma atbilst visiem LR normatīvajiem aktiem;
 • Nodrošina vienotu procesu un tipveida dokumentu ieviešanu;
 • Sistēmu iespējams pielāgot katra uzņēmuma personāla vadības specifiskajām vajadzībām Latvijā, Baltijā u.c.