SAP sistēmu ieviešana

Lattelecom Technology ir SAP partneris ar SAP sistēmu ieviešanas pieredzi kopš 1996. gada. Mūsu pamata specializācija ir SAP Business All-in-One un SAP BusinessObjects BI risinājumu ieviešana.

Sazināties

SAP ERP

Uzņēmumu resursu pārvaldības sistēma, kurai kā lieli, tā arī vidēji uzņēmumi uztic sava biznesa pārvaldīšanas sistematizāciju, lai:

 • Konsolidētu biznesa datus;
 • Sakārtotu biznesa procesus;
 • Ātri reaģētu uz klientu pieprasījumiem;
 • Pārspētu konkurentus ar uzlabotu finanšu izpratni un rezultātiem;
 • Izmantotu risinājumu, kas nodrošina nozaru labāko praksi.

Vidējiem uzņēmumiem ir izstrādāti standartizēti risinājumi ar kombinējamu gatavu SAP ERP  sistēmas procesu konfigurāciju, kas atbilst labākajai praksei katrā nozarē. Tas ļauj ievērojami samazināt ieviešanas laiku un izmaksas. 


SAP BusinessObjects BI

Lietotājam draudzīga paplašināma datu analīzes platforma, kas paredzēta ne tikai datu noliktavu veidošanai, informācijas apkopošanas un integrācijas nodrošināšanai, bet arī lietotāju datu pieprasījumu pašapkalpošanās un interaktīvas datu analīzes atbalstam, datu vizualizācijai un informācijas izplatīšanas automatizācijai.

SAP sistēmu apkalpošanas pakalpojumi

Lattelecom Technology ir saņēmis SAP partnera statusu šādās kategorijās:

 • SAP Services Partner;
 • Partner Edge Partner;
 • PCOE Certified Partner.

Partnera statuss šajās kategorijās apstiprina Lattelecom Technology kompetenci un autorizē piedāvāt šādus ar SAP sistēmu apkalpošanu saistītus pakalpojumus:

 • SAP sistēmu ieviešana;
 • SAP sistēmu licenču tirdzniecība;
 • SAP sistēmu licenču uzturēšana;
 • SAP sistēmu aplikācijas uzturēšana;
 • Sistēmu administrēšana;
 • Lokalizācijas;
 • Versiju atjaunošana;
 • Apmācības;
 • Palīdzības dienests;
 • Sistēmu izvēršana (Rolllout).

 

Nozaru pieredze


Daudzo gadu laikā, kurus strādājam pie SAP Sistēmu ieviešanas, esam specializējušies projektu ieviešanā ar vietējiem konsultantu resursiem kā Latvijā, tā arī Lietuvā, veiksmīgi realizējot projektus šādās nozarēs:

 • Publiskais sektors;
 • Pakalpojumu sniedzēji;
 • Ražošana;
 • Tirdzniecība.