Vides politika

Mūsu vides vadības sistēma ir vērsta uz to, lai uzņēmuma darbība būtu apkārtējai videi draudzīga.

Lai realizētu savus nodomus vides aizsardzības jomā mēs:

  • Veicam pasākumus, lai taupītu elektroenerģiju, ūdeni, siltumu un degvielu.
  • Samazinām patērēto papīra daudzumu un nododam to otrreizējai pārstrādei.
  • Esam apzinājuši dažādus atkritumu veidus un tos atbilstoši savācam, nodrošinot, ka sadzīves atkritumi tiek nošķiroti no bīstamajiem atkritumiem vai tādiem, kas var saturēt bīstamas ķīmiskas vielas.
  • Identificējam un ievērojam saistošās ārējās regulējošās prasības vides aizsardzības jomā.
  • Analizējam mūsu sniegumu vides aizsardzības jomā, lai noteiktu uzlabojamās jomas un pilnveidotu vides vadības sistēmu.