Domēna vārds

Domēna vārds ir Tavs izvēlēts vārds vai nosaukums, kuru lieto kā mājas lapas nosaukumu interneta vidē. Pakalpojums nodrošina iespēju reģistrēt domēna vārdu elektroniskā vidē un uzturēt to mūsu serveros.

  • Mājas lapas adrese ar Tava uzņēmuma vai lapas nosaukumu, piemēram, www.uzņēmums.lv.
  • E-pasta adrese ar Tava uzņēmuma vai lapas nosaukumu, piemēram, vārds@uzņēmums.lv.
  • Iespējama domēna vārda pāradresācija.

Cena no 1,71 mēn.

Piesaki šeit

Pakalpojuma lietošanas nosacījumi un cena

Pakalpojuma veids Cena
Pakalpojuma abonēšana 1,71 EUR/mēn.
Pakalpojuma uzturēšana 1,71 EUR/mēn.
Pakalpojuma pārreģistrācija 12,91 EUR
Domēna vārda pieslēgšana atpakaļ 34,44 EUR/mēn.

Visi tarifi norādīti ar PVN

Abonēšanai ir pieejami šādi domēna vārdi: .lv, .com.lv, .org.lv, .edu.lv, .net.lv, .asn.lv, .conf.lv un .id.lv. Lattelecom nodrošina domēna vārda uzturēšanu ar jebkuru paplašinājumu (piemēram, .com, .org u.c), taču nenodrošina tā abonēšanas iespēju.

Klientiem ir saistoši Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļas domēna vārdu lietošanas noteikumi.

Par pakalpojumu ir jāmaksā uzturēšanas maksa, ja uzturēšanu nodrošina Lattelecom. 

Pakalpojuma nosacījumi:

  • Domēna vārdam jābūt garākam par 2 simboliem.
  • Domēna vārds var sastāvēt no latīņu alfabēta burtiem (lielajiem un mazajiem), burtiem ar diakritisko zīmi (ā,ē,ī,ū,ō,ķ,ļ,ņ,ŗ,ģ,š,č,ž), cipariem un defises - (defisi nedrīkst lietot domēna vārda sākumā vai beigās).
  • Domēna vārds tiek nodots lietošanā un to nevar iegūt īpašumā.
  • Minimālais pakalpojuma lietošanas laiks ir 12 mēneši.