Mans Lattelecom

Rekvizīti

Lattelecom SIA

Juridiskā adrese: Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011
PVN reģ. Nr. LV 40003052786
LRUR Nr. 40003052786

Swedbank, HABALV22 norēķinu konts LV05HABA000140X040000
SEB banka, UNLALV2X norēķinu konts LV83UNLA0002001469375
DNB banka, RIKOLV2X norēķinu konts LV61RIKO0001130000798
Nordea Bank, NDEALV2X norēķinu konts LV48NDEA0000080032739
Citadele banka, PARXLV22, norēķinu konts LV84PARX0000004511018