Mans Lattelecom

Rekvizīti

Lattelecom SIA

Juridiskā adrese: Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011
PVN reģ. Nr. LV 40003052786
LRUR Nr. 40003052786

Swedbank, HABALV22 norēķinu konts LV05HABA000140X040000
SEB banka, UNLALV2X norēķinu konts LV83UNLA0002001469375
Luminor Bank:
     RIKOLV2X norēķinu konts LV61RIKO0001130000798
     NDEALV2X norēķinu konts LV48NDEA0000080032739
Citadele banka, PARXLV22, norēķinu konts LV84PARX0000004511018