Laika kontroles iespējas
TV programma
Televizorā noskaidro šodienas un tuvāko dienu TV programmu, kā arī izlasi anotācijas. Šī iespēja pieejama gan privātpersonām, gan juridiskām personām.
TV pielāgošana
Subtitru izvēle
Uzstādi raidījuma vai filmas subtitru valodu sev labāk saprotamā valodā, piemēram, skaties filmu oriģinālvalodā (spāņu vai angļu) un vienlaicīgi izvēlies subtitrus latviešu vai krievu valodā. Šī iespēja pieejama gan privātpersonām, gan juridiskām personām.
Plašāks saturs
HD kvalitāte
Skaties TV kanālus modernākajām tehnoloģijām atbilstošā HD kvalitātē – ar piesātinātu un dzidru attēlu, kā arī augstākās kvalitātes digitālu skaņu. Šī iespēja pieejama gan privātpersonām, gan juridiskām personām.