1. Koda iegāde
2. Koda saņemšana
3. Koda aktivizācija
Uzmanību! Lai saņemtu Helio vTV atjaunošanas kodu, veiciet maksājumu caur banku. Koda iegādes brīdī, lūdzu, NEAIZVERIET pārlūka logu līdz koda saņemšanai.
Aizpildiet kontaktinformācijas laukus, lai saņemtu TV atjaunošanas kodu un apstiprinājumu par tā iegādi
un
Izvēlieties internetbanku: