Tet regulējošā vide

 

Līgumi, līgumu pielikumi un noteikumi

pdf-ikona  Līgums par elektronisko sakaru pakalpojumiem privātiem klientiem (Jumta līgums)

pdf-ikona  Līgums par elektronisko sakaru pakalpojumiem biznesa klientiem (Jumta līgums)

pdf-ikona  Līguma pielikums (A puse)

pdf-ikona  Līguma pielikums (B puse)

pdf-ikona  Pakalpojuma Helio vTV vispārīgie noteikumi

pdf-ikona  Elektroenerģijas tirdzniecības līgums

pdf-ikona  Elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi

 

Privātuma politika

external link symbol  Tet privātuma politika

 

Lietošanas noteikumi

external link symbol  Tet interneta vietņu un lietotņu lietošanas noteikumi

 

Citi dokumenti

  • Datu apstrāde

pdf-ikona  Tet grupas klienta kontaktpersonu un pasākumu apmeklētāju datu apstrādes noteikumi

pdf-ikona  Fizisko personu datu apstrāde pakalpojumiem: e-pasta kastīte, e-pasta administrators, hostings un Failiem.lv

  •  Strīdu risināšana

Iebildumus, kas saistīti ar Tet sniegtajiem pakalpojumiem elektronisko sakaru pakalpojumu jomā, iespējams iesniegt:

external link symbol  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā

external link symbol  Eiropas komisijā - strīdu risināšanas tiešsaistes (SIT) platformā

  • Rīcības kodekss

Tet ir izstrādājis Rīcības kodeksu un tā saistošas vadlīnijas, saskaņā ar kurām Tet grupas uzņēmumi veido TV satura pakalpojumus un izvieto audiovizuālos komerciālos paziņojumus Tet mediju kanālos. 

pdf-ikona  Tet grupas Rīcības kodekss TV un informācijas satura pakalpojumu sniegšanā un audiovizuālo komerciālo paziņojumu izvietošanā

  •  Cits

pdf-ikona  Tet ziņojums un Revidentu ziņojums par universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām par 2017. gadu

pdf-ikona  Izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmas apraksts par 2017. gadu

pdf-ikona  Revidenta ziņojums par atbilstību izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmai par 2017. gadu

 

Sakaru tīklu operatoriem

 

pdf-ikona  Noteiktā maksa par abonenta numura pārvietošanu

pdf-ikona  Atsaistītas piekļuves abonentlīnijai, tās daļai un gala posmam pakalpojumu pamatpiedāvājums

pdf-ikona  Saistīto iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu pamatpiedāvājums

pdf-ikona  Starpsavienojuma pamatpiedāvājums

pdf-ikona  Piekļuves datu plūsmai pakalpojumu pamatpiedāvājums

pdf-ikona  Ethernet nomāto līniju gala posmu pamatpiedāvājums

pdf-ikona  Analogo un ciparu nomāto līniju gala posmu pamatpiedāvājums