Lattelecom regulējošā vide

Lietotājiem

 

Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas nosacījumi

pdf-ikona  Līgums par elektronisko sakaru pakalpojumiem

pdf-ikona  Līguma pielikums (A puse)

pdf-ikona  Līguma pielikums (B puse)

pdf-ikona  Līgums par elektronisko sakaru pakalpojumiem biznesa klientiem

pdf-ikona  Elektroenerģijas tirdzniecības līgums

pdf-ikona  Piedāvājuma Helio vTV (Virszemes TV) vispārīgie noteikumi

pdf-ikona  Iekārtu pieņemšanas-nodošanas akts

 

Vispārīgie jautājumi

pdf-ikona  SIA Lattelecom platjoslas interneta pakalpojumu labticīgas lietošanas un ierobežošanas nosacījumi

pdf-ikona  SIA Lattelecom elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi

pdf-ikona  SIA Lattelecom publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktu interfeisu parametri

pdf-ikona  Vadlīnijas maksājumu kontrolei par publiskā telefona tīkla izmantošanu un abonentu informēšanu

 

Privātuma politika, lietošanas noteikumi un datu apstrāde

external link symbol  SIA Lattelecom privātuma politika

external link symbol  Lattelecom interneta vietņu un lietotņu lietošanas noteikumi

pdf-ikona  Lattelecom grupas klienta kontaktpersonu un pasākumu apmeklētāju datu apstrādes noteikumi

pdf-ikona  Fizisko personu datu apstrāde pakalpojumiem: e-pasta kastīte, e-pasta administrators, hostings un Failiem.lv

 

Strīdu risināšana

Abonentiem iebildumus, kas saistīti ar Lattelecom sniegtajiem pakalpojumiem elektronisko sakaru pakalpojumu jomā, iespējams iesniegt:

external link symbol  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā

external link symbol  Eiropas komisijā - strīdu risināšanas tiešsaistes (SIT) platformā

 

Rīcības kodekss

Lattelecom ir izstrādājis Rīcības kodekss TV satura pakalpojumu sniegšanā un audiovizuālo komerciālo paziņojumu izvietošanā un saistošas vadlīnijas, saskaņā ar kurām Lattelecom grupas uzņēmumi veido TV satura pakalpojumus un izvieto audiovizuālos komerciālos paziņojumus Lattelecom mediju kanālos. Lattelecom grupas uzņēmumi, veidojot satura pakalpojumus un izvietojot audiovizuālos komerciālos paziņojumus ievēro Lattelecom grupas misiju, vīziju un vērtības.

pdf-ikona  Lattelecom grupas Rīcības kodekss TV un informācijas satura pakalpojumu sniegšanā un audiovizuālo komerciālo paziņojumu izvietošanā

 

Universalā pakalpojuma saistība

pdf-ikona  SIA Lattelecom ziņojums un Revidentu ziņojums par universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām par 2017. gadu

 

Izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēma

pdf-ikona  Izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmas apraksts par 2017. gadu

pdf-ikona  Revidenta ziņojums par atbilstību izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmai par 2017. gadu

 

Operatoriem

 

pdf-ikona  SIA Lattelecom noteiktā maksa par abonenta numura pārvietošanu

pdf-ikona  SIA Lattelecom atsaistītas piekļuves abonentlīnijai, tās daļai un gala posmam pakalpojumu pamatpiedāvājums

pdf-ikona  SIA Lattelecom saistīto iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu pamatpiedāvājums

pdf-ikona  Starpsavienojuma pamatpiedāvājums

pdf-ikona  SIA Lattelecom piekļuves datu plūsmai pakalpojumu pamatpiedāvājums

pdf-ikona  SIA Lattelecom Ethernet nomāto līniju gala posmu pamatpiedāvājums

pdf-ikona  SIA Lattelecom analogo un ciparu nomāto līniju gala posmu pamatpiedāvājums