Vēsture

2015. gads

 • 2015. gadā veiksmīgi noslēdzās projekts "Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai", kurā tika iesaistīti gandrīz 1500 komersanti, notika 6784 apmācības 16 dažādās apmācību programmās.
 • 2015. gada vasarā noslēdzās Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas un Norvēģijas partneru sadarbībā īstenots starptautisks projekts „Efektīva mācību metožu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanai bibliotēku nozarē”. Viens no tā mērķiem bija saistīts ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) darbības uzsākšanu jaunajā ēkā. Tajā pieejamais tehnoloģiskais nodrošinājums pieprasa darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, tādējādi projekta ietvaros bibliotēkas darbiniekiem tika sniegta iespēja attīstīt savas zināšanas un prasmes gan tehnoloģiju, gan informācijas pārvaldības jomā.
 • 2015. gada beigās veiksmīgi noslēdzās 3 apjomīgi nozares pētījumi, kuri tika veikti IT kompetences centra projekta ietvaros. Projekts tika līdzfinansēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) palīdzību. Pētījumi ir veikti e-izglītības un kompetencēs balstītas izglītības jomās. Pētījumu rezultāti ir prezentēti vairākās starptautiskajās konferencēs un publicēti zinātniskajos rakstos.

2014. gads

 • Baltijas Datoru akadēmija turpināja attīstīt biznesa virzienus, saistītus ar IT sistēmu ieviešanas, administrēšanas, uzturēšanas un drošības speciālistu apmācību, kā arī Projektu vadības, biznesa analīzes, programmatūras dzīves cikla pārvaldības un klientu apkalpošanas speciālistu profesionālo pilnveidošanu.
 • 2014. gadā sadarbībā ar Latvijas Komercbanku asociāciju tika organizēti kursi banku nozares darbiniekiem, piedāvājot dažādas profesionālās izaugsmes apmācības finanšu, juridiskos un drošības jautājumos specifiski kredītiestāžu vajadzībām.
 • 2014. gada tika sagatavoti un realizēti jaunie ITIL kursi, kļūstot par pirmo ITIL autorizēto kursu sniedzēju Baltijas valstīs. Ir sagatavotas vairākas jaunas programmas IKT ražotāju tehnoloģijās (Microsoft, Cisco, Oracle).
 • Tāpat BDA turpināja veiksmīgi piedalīties ES finansētajos projektos, uzvarot vairākos nozaru asociāciju komersantu apmācību iepirkumos.

2013. gads

 • Saņemts ISO kvalitātes sertifikāts, kas derīgs līdz 2015. gada novembrim.
 • Uzsākts jauns ERAF projekts "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs".
 • Noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Komercbanku asociāciju par banku nozares darbinieku apmācību nodrošināšanu
 • Uzsākti jauni klientu apkalpošanas kursi "Klientu apkalpošanas akadēmija", kā arī kursi ražotāju tehnoloģijās (Microsoft, Cisco, Oracle).

2012. gads

 • BDA uzsāk apmācības vienā no prestižākajām starptautiskajām sertifikācijām profesionāliem biznesa un sistēmu analītiķiem – Certified Business Analysis Professional (CBAP®).
 • Sadarbībā ar Polijas kompāniju OMEC ir uzsāktas PRINCE2 projektu vadības apmācības.
 • Sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un SIA Latinsoft ir uzsākts projekts "Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai".


2011. gads

 • BDA pasniedzēji sadarbībā ar Lattelecom projekta "Pieslēdzies, Latvija!" ietvaros ar mobilo datoru klasi viesojas katrā Latvijas pilsētā un iepazīstina ar projekta mājas lapā izveidoto datorskolu "Mācies pats!" Pensionāri tiek apmācīti kā datora lietošanas pamatiemaņās, tā arī iepazīstināti ar komunikācijas un saziņas iespējām internetā un Lattelecom piedāvātajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem.
 • BDA turpina uzņēmumu darbinieku apmācības un sertificēšanu Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fona finansētos projektos.
 • BDA uzsāk Latvijas pašvaldību darbinieku apmācības un sertifikāciju projektu vadībā.


2010. gads

 • BDA iesaistās vairākos Ekonomikas Ministrijas koordinētos projektos Latvijas uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai, piedāvājot plašu apmācības kursu klāstu programmētājiem, IT un telekomunikāciju speciālistiem, projektu vadītājiem.
 • BDA iesaistās nacionālas nozīmes projekta īstenošanā – bezdarbnieku apmācības IKT jomā.
 • BDA sadarbībā ar partneriem Lietuvā un Igaunijā uzsāk starptautiska projekta "Bezmaksas programmatūras lietošanas veicināšana Baltijas valstīs" īstenošanu. Projektu finansē Eiropas Savienības Mūžizglītības programma Leonardo da Vinci.


2009. gads

 • BDA uzsāk īstenot Latvijas IT klastera biedru apmācības projektā "Latvijas IT klastera uzņēmumu speciālistu apmācība moderno informācijas sistēmu un tehnoloģiju pielietošanā konkurētspējas un produktivitātes uzlabošanai" un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas biedru apmācības projektā "IKT nozares uzņēmumu darbinieku apmācība jaunākajās tehnoloģijās".


2008. gads

 • BDA realizē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu izstrādes, ieviešanas un atbalsta kursus Latvijas IT nozares speciālistiem (ESF).
 • Jūlijā BDA veiksmīgi realizē vispārizglītojošo skolu skolotāju apmācības projektu "Jauno un interaktīvo tehnoloģiju izmantošana mācību procesā".
 • Jūnijā Baltijas Datoru Akadēmija veiksmīgi noslēgusi 2007. gada nogalē uzsākto 1 800 Latvijas bibliotekāru apmācību projektu "Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanas iemaņu uzlabošana".


2007. gads

 • Decembrī sadarbībā ar LR Veselības ministrijas Medicīnas Profesionālās Izglītības centru (MPIC) veiksmīgi tiek realizēta 110 veselības aprūpes darbinieku apmācība programmā "Veselības aprūpē strādājošo apmācība datorzināšanu pamatprasmē" IT iesācējiem – izstrādāta apmācību programma, kas tiek akreditēta LB Veselības ministrijā, un ļauj dalībniekiem saņemt nepieciešamos kredītpunktus kvalifikācijas celšanai.
 • Decembrī sadarbība ar SIA Corporate Solutions tiek realizēts projekts "Elektroniskais paraksts bibliotekāriem" – 1 800 publisko bibliotēku bibliotekāru apmācība visā Latvijā.
 • Maijā Baltijas Datoru Akadēmija iegūst tiesības apmācīt 144 bibliotekārus Informācijas tehnoloģiju pamatiemaņu apmācības programmā visā Latvijā. Jūlijā bibliotekāri saņem diplomus par IT pamatiemaņu apgūšanu.


2006. gads

 • Baltijas Datoru Akadēmija kļūst par Microsoft sertificēto Zelta partneri apmācību risinājumos.


2005. gads

 • Baltijas Datoru Akadēmija kļūst par Lattelecom sastāvdaļu.
 • Tiek izveidots BDA mācību centrs Igaunijā.


2004. gads

 • IT Drošības sertificētais mācību centrs (2004).


2003. gads

 • 26. novembrī noslēdzas skolēnu interneta mājas lapu konkurss "Zelta skudra", kas notika sadarbībā ar Microsoft un Baltijas Datoru Akadēmiju.


2001. gads

 • Tiek izveidots BDA mācību centrs Lietuvā.


2000. gads

 • Soft-Tronik mācību centrs, pievienojoties Microlink grupai, iegūst nosaukumu Baltijas Datoru Akadēmija (BDA).


1999. gads

 • Soft-Tronik kļūst par IBM un vēlāk arī HP/Compaq Autorizēto mācību centru.


1996. gads

 • Soft-Tronik kļūst par Microsoft sertificēto tehnisko mācību centru.


1995. gads

 • Soft-Tronik kļūst par Novell Autorizēto mācību centru (Pirmais IT ražotāju autorizētais centrs = starptautiskie apmācību kvalitātes standarti).
 • Soft-Tronik kļūst par pirmo Prometric testēšanas centru Baltijā. Sāk sniegt starptautiskos sertifikācijas pakalpojumus.


1994. gads

 • Baltijas Datoru Akadēmijas pirmsākumi ir datējami ar 1994. gada 9. maiju, kad tika organizēts pirmais mācību kurss "Tīklu tehnoloģijas".