Citrus Solutions valde

 julija citrus solution

Jūlija Zandersone, Citrus Solutions valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore.

Līdz tam bija Citrus Solutions Projektu vadības dienesta direktore.

Iepriekš J. Zandersone strādājusi VAS Latvijas Pasts, kur ir bijusi mārketinga direktore, piegādes pakalpojumu direktore, kā arī komercdirektores vietniece.

Jūlija Zandersone ieguvusi sociālo zinātņu bakalauru un ekonomikas zinātņu maģistru Rīgas Tehniskajā universitātē, Tirgzinību specialitātē.

 karlis kostjukovs

Kārlis Kostjukovs, Citrus Solutions valdes loceklis un projektēšanas daļas vadītājs.

 

Darbu Citrus Solutions komandā uzsāka 2016. gadā, kļūstot par projektēšanas biznesa attīstības vadītāju, vēlāk par projektēšanas daļas vadītāju. Iepriekš strādājis SIA DEPO projekts par būvkonstrukciju projektēšanas daļas vadītāju un SIA VASTINT par vecāko projektu inženieri. Absolvējis RTU Civilo ēku būvniecības fakultāti, ieguvis bakalaura un maģistra grādu.

 

Šobrīd ir arī Rīgas Tehniskās universitātes Civilo ēku būvniecības katedras vadītājs, docents.

 Raimonds citrus solution

Raimonds Gerbis, Citrus Solutions valdes loceklis un ēku inženiersistēmu būvniecības dienesta direktors.

 

Citrus Solutions komandā strādā kopš 2006. gada, iepriekš bijis projekta vadītājs un nodaļas vadītājs. Pirms tam strādājis Lattelecom par inženieri, vēlāk par sektora un nodaļas vadītāju.

 

R. Gerbis ieguvis inženiera kvalifikāciju automātisko elektrosakaru specialitātē un maģistra grādu telekomunikācijās Rīgas Tehniskajā universitātē.