Citrus Solutions valde

 Miks Sturitis

Miks Stūrītis ir Citrus Solutions valdes priekšsēdētājs. 

 

Iepriekš bijis Citrus Solutions valdes loceklis un Komercdirektors. Līdz tam stādāja Lattelecom - vadījis jauno uzņēmumu attīstības projektus, būdams jauno biznesu programmu direktors. Iepriekš bija valdes loceklis Latvijas Pastā un, apvienojot mārketinga direktora un komercdirektora amatus, izveidoja mārketinga un pārdošanas departamentu un vadīja Latvijas Pasta zīmola maiņu.

 

Papildus padziļināti pievērsies tiešā mārketinga studijām un pabeidzis Eiropas Tiešā un Interaktīvā Mārketinga Akadēmiju (EADIM), kur apguvis tiešo mārketingu pie pasaules līmeņa ekspertiem. Ir viens no Latvijas Tiešā mārketinga asociācijas dibinātājiem. Mikam ir Latvijas Universitātes maģistra grāds vadībzinībās un MBA grāds RTU Rīgas Biznesa skolā.

 Julija Grinberga

Jūlija Grinberga ir Citrus Solutions valdes locekle.

Līdz tam bija Citrus Solutions Projektu vadības dienesta direktore.

Iepriekš J.Grinberga strādājusi VAS "Latvijas Pasts", kur ir bijusi mārketinga direktore, piegādes pakalpojumu direktore, kā arī komercdirektores vietniece.

Jūlija Grinberga ieguvusi sociālo zinātņu bakalauru un ekonomikas zinātņu maģistru Rīgas Tehniskajā universitātē, Tirgzinību specialitātē.

 dace maculska

Dace Mačuļska ir Citrus Solutions valdes locekle.

 

Iepriekš vairākus gadus kā personāla vadītāja piedalījās uzņēmuma vadības komandā, sniedzot vērtīgus padomus pārmaiņu procesos. Dacei ir 14.gadu pieredze personāla vadībā dažādu nozaru lielos un vidējos uzņēmumos, tādos kā KS "Baltijas dārzeņi", AS "Preses nams". Viņa sniedz lielu ieguldījumu Citrus Solutions vadītāju attīstībā, spēj atrast risinājumus sarežģītām problēmām, un savā ikdienas darbā iemieso Citrus Solutions svarīgākās vērtības – cieņa, uzticība un uzņēmēja gars.

 

Dace ieguvusi bakalaura grādu vadībzinībās Latvijas Universitātē. Šobrīd studē RTU Rīgas biznesa skolā, lai iegūtu MBA grādu.

 Raimonds Gerbis

Raimonds Gerbis ir Citrus Solutions valdes loceklis un Projektēšanas un risinājumu daļas vadītājs.

 

Citrus Solutions komandā strādā kopš 2006. gada, iepriekš bijis projekta vadītājs un nodaļas vadītājs. Pirms tam strādājis Lattelecom par inženieri, vēlāk par sektora un nodaļas vadītāju.

 

R. Gerbis ieguvis inženiera kvalifikāciju automātisko elektrosakaru specialitātē un maģistra grādu telekomunikācijās Rīgas Tehniskajā universitātē.