Par Lattelecom BPO

Informatīvu pakalpojumu, kā arī datu bāzu un tehnoloģisko risinājumu sniegšana.

Kontaktinformācija:

Nosaukums: SIA Lattelecom BPO
Adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011

Rekvizīti:

SIA Lattelecom BPO
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija
Pasta sūtījumu adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003754567