Par Lattelecom BPO

Kontaktinformācija:

Nosaukums: SIA Lattelecom BPO
E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011

Rekvizīti:

SIA Lattelecom BPO
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija
Pasta sūtījumu adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003754567