Mans Lattelecom

Par Lattelecom Technology

Lattelecom Technology ir Latvijā vadošais integrētu IT risinājumu un pakalpojumu sniedzējs,  kas piedāvā gan atsevišķus programmu produktus, gan arī specializētu pasūtītāja īpašajām vajadzībām atbilstošu IT risinājumu izstrādi un ieviešanu, savukārt Lattelecom Technology meitasuzņēmums Baltijas Datoru Akadēmija ir Latvijas vadošais uzņēmums IT apmācību jomā.

Lattelecom Technology ir viens no pirmajiem IT uzņēmumiem Baltijas valstīs un tas dibināts 1991.gadā. Šajā laikā uzkrāta unikāla pieredze kā nelielos, tā arī biznesam kritiskos liela mēroga projektos visās trijās Baltijas valstīs. Lattelecom Technology (līdz 2006.gadam – MicroLink Latvia)  Lattelecom grupai pievienojās 2005.gada novembrī.


Lattelecom Technology strādā vairāk nekā 200 augsta līmeņa dažādu IT jomu speciālistu. Pārdomāta ilgtermiņa stratēģija, veiksmīga partneru izvēle, augsti kvalificēti speciālisti, kompetence plašā IT pakalpojumu spektrā un klienta vajadzību izpratne ir galvenie faktori, kas nodrošina kompānijas izaugsmi un nepārtrauktu attīstību.

Ciešā sadarbība ar pasaules vadošajiem IT programmatūru un iekārtu ražotājiem ļauj uzņēmumam nodrošināt darbu nozares augstāko standartu līmenī. Šobrīd Lattelecom Technology ir Microsoft Zelta partneris, SAP Aliance un Hewlett-Packard augstākā līmeņa partneris, kā arī Oracle biznesa alianses dalībnieks, DELL autorizētais izplatītājs un servisa nodrošinātājs Latvijā, Cisco autorizētais izplatītājs.

Uzņēmumā ieviesta starptautiskajam ISO 9001 standartam atbilstoša kvalitātes vadības sistēma.

Kontaktinformācija:

Nosaukums: SIA Lattelecom Technology
E-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tālrunis: +371 67020000
Fakss: +371 67020009
Adrese: Pērses iela 8, LV-1011, Rīga, Latvija

Rekvizīti:
SIA "Lattelecom Technology"
Juridiskā adrese: Pērses iela 8, Rīga, LV-1011, Latvija
Pasta sūtījumu adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003016728
Banka A/s SEB banka
Bankas kods UNLALV2X
Norēķinu konts LV25UNLA0050017335562