Pārdod un iznomā nekustamos īpašumus

SIA "Lattelecom" pārdod un iznomā nekustamos īpašumus visā Latvijas teritorijā, sākot no nelielām ēkām līdz pat ražošanas/biroju ēku kompleksiem 5000 m2 platībā. Piedāvājumā gan biroja, gan ražošanas, gan noliktavu telpas. Visiem iznomātājiem ir saistoši  Lattelecom nekustamo īpašumu nomāšanas un iznomāšanas kārtības noteikumi pdf-ikona.  Zvaniet un pastāstīsim vairāk par objektiem!

Kontaktinformācija:

  • Pārdošanas jautājumos: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  • Nomas jautājumos: Jānis Štamers, SIA "Lattmers", mob.tālr.: 25697474, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Rīgā, Zemgaļu iela 8

Lattelecom mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Zemgaļu ielā 8, Rīgā. Izsoles sākumcena 1 000 000,00 EUR. Izsole notiek 14. decembrī plkst. 13.00 Rīgā, Dzirnavu ielā 105. Izsoles priekšmets - nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0100 115 2029. Tā sastāvā ietilpst zeme ar kadastra apzīmējumu 0100 115 2029 un ēkas ar kadastra apzīmējumiem 0100 115 2029 002, 003, 004, 005.

Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei notiks no 2017. gada 7. decembra līdz 11. decembrim laikā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Dzirnavu ielā 105, Rīgā, iesniedzot maksājuma uzdevumu par drošības naudas iemaksu ar atzīmi "Zemgaļu iela 8" 10% apmērā no nekustamā īpašuma izsoles sākuma cenas, t.i. 100 000.00 EUR (viens simts tūkstoši eiro un nulle centi) ieskaitīšanu SIA Lattelecom, vienotais reģistrācijas Nr.40003052786, juridiskā adrese  Dzirnavu iela 105, Rīga LV-1011, norēķinu kontā Nr. LV43HABA0140X04000002, AS Swedbank, kods HABALV22. Informācija par izsoles kārtību šeit.

1   3   2

Valdlaučos

SIA "Lattelecom" pārdod nekustamo īpašumu Valdlaučos, netālu no SEB centrālā biroja un Dienvidu tilta.

Ērta pieraukšana, zeme īpašumā - 993 m2. Ēka ir labiekārtota ar elektroapgādi, aukstā un karstā ūdens apgādi, kanalizāciju un tualetes telpu. Ēkas daļa ir iznomāta skaistumkopšanas salonam. 

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

SIA Lattelecom mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Valdlaučos, Valdlauči 4, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (zemes gabalu un ēku). Izsoles sākumcena 60 000,00 EUR. Izsole notiek 16. novembrī plkst. 13.00, Rīgā, Dzirnavu ielā 105. Izsoles priekšmets -  nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8070 001 0035.

Tā sastāvā ietilpst zeme ar kadastra apzīmējumu 8070 001 0035 un ēka ar kadastra apzīmējumu 8070 001 0067 002.

Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei notiks no 2017. gada 13. novembra līdz 14. novembrim Dzirnavu ielā 105, Rīgā, iesniedzot maksājuma uzdevumu par drošības naudas iemaksu ar atzīmi Valdlauču ATS 10% apmērā no nekustamā īpašuma izsoles sākuma cenas, t.i. 6 000.00 EUR (seši tūkstoši eiro un nulle centi) ieskaitīšanu SIA Lattelecom, vienotais reģistrācijas Nr.40003052786, juridiskā adrese  Dzirnavu iela 105, Rīga LV-1011, norēķinu kontā Nr. LV43HABA0140X04000002, AS Swedbank, kods HABALV22. Izoles nolikums atrodams šeit.

 

Liepājā, Grīzupes ielā 15A

Zemes īpašnieks - Latvijas Republikas Finanšu ministrija. Īpašums nav iznomāts. Īpašumā ir centrālā apkure (šobrīd atslēgta), elektroapgāde, ūdens apgāde, kanalizācija, tualetes telpas, kravas lifts. 

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Daugavpilī

SIA "Lattelecom" pārdod nekustamo īpašumu Daugavpilī, 18. novembra ielā 321. Plaša teritorija lietošanā - 21 252 m2.

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas, divām mehāniskajām darbnīcām, vairākām garāžām, kuru kopējā platība ir 1691.6 m2, šķūņa, sadzīves ēkas un noliktavām. Pie pārdošanas paredzēta Lattelecom atpakaļ noma. 

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Madlienā (ATC ēka)

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas ar 605 m2, garāžas 200 m2, un zemes gabala 3332 m2 platībā.

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Valmierā, Brēžas iela 3

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas 2080.6 m2, garāžām 324.8 m2, nojumes 74.7 m2, noliktavas 131.4 m2 un zemes gabals 10025 m2

Izsoles sākuma cena - 150 000 EUR

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Rīgā, Skuju iela 26

Īpašums sastāv no centrāles ēkas 1428.1 m2, garāžām 651.4 m2. un zemes gabala 3784 m2

Izsoles sākuma cena - 367 000 EUR

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Limbažos, Pasta iela 3

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas 2758.7 m2,  garāžas 437.1 m2. un zemes gabala 5296 m2.

Izsoles sākuma cena - 242 900 EUR

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Aizkrauklē, Bērzu iela 1

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas 1982.2 m2.

Izsoles sākuma cena - 136 400 EUR

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Bauskā, Slimnīcas iela 9

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas 3467 m2, garāžām 525.4 m2.

Izsoles sākuma cena - 122 400 EUR

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Gulbenē, Rīgas iela 24

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas 3318.3 m2 un zemes gabaliem 828 m2, 1329.7 m2 un 1422 m2.

Izsoles sākuma cena - 108 000 EUR

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Balvos, Brīvības iela 58

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas 2183.7 m2 garāžas 918.9 m2 un zemes gabaliem 671 m2 un 4020 m2.

Izsoles sākuma cena - 61 300 EUR

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Daugavpilī, Jātnieku iela 78A

Īpašums sastāv no ATC ēkas 963.4 m2 un zemes gabala 868 m2.

Izsoles sākuma cena - 82 000 EUR

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Pļaviņās, Pasta ielā 2

Nekustamais īpašums sastāv no ATC ēkas 299.2 m². Īpašumtiesības ir uz  420/528 domājamām daļām no ATC ēkas un zemes gabala 903 m².

Cena – 15 000 EUR

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Ludzā, Latgales ielā 103

Īpašums sastāv no administratīvās ēkas 1 807 m2 un zemes gabala 1 927 m2. Ēka ir labiekārtota ar vietējo centralizēto apkuri, elektroapgādi, aukstā ūdens apgādi un kanalizāciju. Pie pārdošanas par labu SIA "Lattelecom" tiek nodibināts peronālservitūts 300 m2 platībā.

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Baltinavā, Baltinavas nov., Dārza ielā 1A

Nekustamais īpašums sastāv no centrāles ēkas 624.38 m², noliktavas 191.8 m² un zemes gabala 1930 m².

Cena: 20 000 EUR

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Zasā, Zasas pag., Jēkabpils novads

Nekustamais īpašums sastāv no centrāles ēkas 270.1 m². Zeme pieder Zasas novada padomei.

Cena – 7 000 EUR

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ainažos, Salacgrīvas nov., Valdemāra ielā 42

Nekustamais īpašums sastāv no administratīvās ēkas 198.7 m², šķūņa 47.6 m² un zemes gabala 1656 m².

Cena: 35 000 EUR

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Salaspilī, Skolas ielā 5/1

Nekustamais īpašums sastāv no ATC ēkas 953.9 m² un zemes gabala 1192 m².

Cena: 150 000 EUR

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ogrē, Mālkalnes prospektā 1

Nekustamais īpašums sastāv no administratīvās ēkas 2202.7 m², darbnīcas 80.1 m², dīzeļēkas 73.7 m², garāžas 32.6 m². 

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Talsos, Lielā ielā 6 un Lielā ielā 4

Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8801 509 0039 sastāv no administratīvās ēkas 2717.3 m² un zemes gabala 1640 m².

Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8801 509 0026 sastāv no administratīvās ēkas 626 m² un zemes gabala 921 m².

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Dobelē, Zaļā ielā 12A

Nekustamais īpašums sastāv no centrāles ēkas 751.7 m², dīzeļēkas 33.5 m² un zemes gabala 1289 m².

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Salacgrīvā, Sila ielā 8

Nekustamais īpašums sastāv no pamatēkas 225.65 m², noliktavas 81.7 m² un zemes gabala 1520 m².

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Preiļos, Raiņa bulvārī 21

Nekustamais īpašums sastāv no administratīvās ēkas 446.9 m² un zemes gabala 506 m². 

Papildu informācija par īpašumu un tā apskati, zvanot pa norādīto tālruņa numuru vai rakstot uz e-pastu.

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, SIA "Lattelecom" Nekustamo īpašumu nodaļa, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.