Darbinieku apmācība efektīvai inovāciju pārvaldībai un konkurētspējas celšanai

Darbinieku profesionālā un personiskā izaugsme ir uzņēmuma attīstības un pakalpojumu kvalitātes būtisks priekšnoteikums. Uzņēmums atbalsta savus darbiniekus profesionālās kvalifikācijas celšanā un nodrošina darbinieku iegūto zināšanu un prasmju izmantošanu uzņēmuma attīstībā.

Sadarbībā ar V/A "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" un profesionālām asociācijām uzņēmums ņem dalību ES struktūrfondu finansiāli atbalstītajās aktivitātēs par nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai.

Sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) uzņēmums realizē projektu: 

  • IKT nozares uzņēmumu un Partneru apmācības inovatīvajās tehnoloģijās un biznesa attīstībā (projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/005; līguma Nr. L-APA-10-0022). Projekta ietvaros 3 gadu laikā paredzēts apmācīt vairāk kā 1000 darbinieku dažādos tehnoloģiju un biznesa attīstības mācību kursos.

Sadarbībā ar Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju (LEtERA) uzņēmums realizē projektu: 

  • Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumu darbaspēka kvalifikācijas celšanai un konkurētspējas veicināšanai (Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/008; līguma Nr. L-APA-10-0019). Šī projekta ietvaros 3 gadu laikā paredzēts apmācīt ap 350 darbiniekus projektu vadības, datorikas un klientu apkalpošanas mācību kursos.

Sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) uzņēmums realizē projektu:

  • Produktivitātes evolūcija (projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/013; līguma Nr. L-APA-10-0016).Projekta ietvaros ir paredzēta uzņēmuma darbinieku apmācība vadības procesu uzlabošanai, ražošanas procesu efektivitātes celšanai.

Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) uzņēmums realizē projektu:

  • Klientu apkalpošanas pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu darbības vadības procesu optimizācija (projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/017; līguma Nr. L-APA-10-0030).Projekta ietvaros ir paredzēta speciālistu sagatavošana uzņēmuma darbības produktivitātes uzlabošanai.

Sadarbībā ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju (LPUF) uzņēmums realizē projektu:

  • "Pārtikas nozarē nodarbināto apmācības - konkurētspējas veicināšanai" (projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/010, līguma Nr.L-APA-10-0029.).

Sadarbībā ar Latvijas Interneta asociāciju (LIA) uzņēmums realizē projektu:

  • "Latvijas Interneta asociācijas un Latvijas Telekomunikāciju Asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana" (projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/011, līguma Nr. L-APA-10-0024.).

Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) uzņēmums biroja telpās Dzirnavu ielā 105 2015. gada 29. maijā realizē projektu:

  • Lean (SixSigma) (projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/017; līguma Nr. L-APA-10-0030).Projekta ietvaros ir paredzēta iepazīstināšana ar Lean (six sigma) basic. LEAN sistēma ir vadības principu un metožu kopums. LEAN galvenais fokuss ir vērsts uz gala patērētāju, uz gala patērētāja vēlmēm.