Projekti

 Nosaukums  Apraksts
 Projekts IT KVAP SIA Lattelecom Technology kā Latvijas IT klastera sadarbības partneris īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu "IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas". 

pdf-ikona Projekta pilnais apraksts
NATO valstu vadītāju sanāksme Integrētu elektronisko sakaru risinājumu piegāde, sadarbojoties visiem grupas uzņēmumiem – projekta vadība, pakalpojumu piegāde, iekšējo komunikāciju tīkla izbūve, datortehnikas uzstādīšana un zvanu centra apkalpošana.
Jūras novērošanas sistēma Latvijas teritoriālo ūdeņu novērošanas sistēmas ieviešana sadarbībā ar NATO un Spānijas IT uzņēmumu Indra Sistemas S.A. Sistēma nodrošinās iespēju konstatēt negadījumus operatīvāk nekā līdz šim, tādējādi palielinot valsts drošību attiecībā uz kuģošanu jūrā.
Biometrisko pasu projekts Lattelecom grupa 2007.gadā piedalījās Eiropas Savienības biometrisko pasu ieviešanā Latvijā. Grupas uzņēmumi piegādāja tehniski sarežģītu IT risinājumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kurā pasu operatora vieta bija pilnībā nodrošināta ar visu programmatūru.
Latvijas Republikas vēstniecības Integrēts komplekss risinājums – vienotas komunikācijas un IT infrastruktūras izbūve, nodrošinot augsta līmeņa datu drošības servisu 24 h diennaktī Latvijas Republikas vēstniecībās visā pasaulē.
Kultūras informācijas sistēmas Bibliotēku datorizācija un internetizācija, vienota integrēta IT kompleksa piegādi, nodrošinot infrastruktūras atbalstu bibliotēku informācijas sistēmu lietošanai.
Nodarbinātības valsts aģentūra Darba tirgus atbalsta un analīzes informācijas sistēmas izveide un nodrošināšana, programmatūras izstrāde, "LiveLink" ieviešana, datu centru pakalpojumi, "Apvārsnis" un "Microstrategy".
VSSA, AC Diena, Transporent Kontaktu centra platformas nomas pakalpojums, kas palīdzēja klientiem sakārtot klientu apkalpošanas procesus un standartus, optimizēt izmaksas, palielināt klientu apmierinātību un lojalitāti, kā arī efektīvāk izmantot resursus.
Ukrainas valsts statistikas komiteja Informācijas sistēmas prototipa testēšanas pilotprojekts, pielāgojot sistēmu komitejas uzskaites formām un organizācijas struktūrai. Datu vadības sistēmas, tās interfeisa, lietotāju un administrācijas dokumentācijas tulkojums krievu valodā.
Pasaules hokeja čempionāts Integrēts komplekss risinājums 2006.gada maijā Arēna RīgaPasaules hokeja čempionāta laikā nodrošināja komunikāciju, IT infrastruktūras izbūvi, datu pārraidi, kā arī sniedza informatīvo atbalstu.
SOS bērnu ciemats Ārējā un iekšējā telekomunikāciju tīkla, TV un datortīkla projektu izstrāde un būvniecība Valmieras SOS bērnu ciematā.
Latvijas Republikas Robežsardze Iekšējo un ārējo telekomunikāciju tīklu, drošības, piekļuves sistēmu, videonovērošanas, apsardzes sistēmu un elektrības izbūve Robežsardzes objektos Terehovā, Pilsonības un Imigrācijas departamentā Jūrmalā, Jaunajā robežsardzes kuteru bāzē Bolderājā.
Latvijas Republikas Nacionālie Bruņotie spēki Aizsardzības telekomunikāciju tīkla pieslēguma iekārtu, bezvadu sakaru sistēmu DECT, bezvadu datu pārraides sistēmu, kā arī kabeļu sistēmas projekta izstrāde un izbūve.
SIA Riga Catering Service Apjomīgi iekšējā tīkla modernizācijas darbi, kas ievērojami ir palielinājis klienta servisa efektivitāti apkalpojot starptautisko lidmašīnu reisus, ļaujot ātri sazināties par pasūtījumu piegādi.
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA "Lattelecom" ražošanas ēkā Citadeles ielā 9a, Rīgā

Projekta rezultātā paredzēts sasniegt:

  • oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāju vismaz 74710.64 kg CO2 rādītājus gadā;
  • oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāju attiecību pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0.84 kgCO2/euro.


Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

Projekta īstenošanas periods: 7 mēneši no 30.06.2014.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 306047.36

Projekta attiecināmās izmaksas: EUR 197455.71

Atbalsta intensitāte: 45%