ES struktūrfondu projekti

Nosaukums
Apraksts
Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" aktualitātes

IT kompetences centra projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ievaros apgūti vairāk kā 70% no plānotā ERAF atbalsta un 2018. gada otrajā ceturksnī pabeigti 3 pētījumi.

 

 

No projektā plānotajiem 19 pētījumiem īstenoti jau 15 pētījumi un līdz projektā beigām tiks pabeigti vēl trīs zinātniskā virziena “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas” pētījumi un viens zinātniskā virziena “Dabīgās valodas tehnoloģijas” pētījums.

Projekta ietvaros par pētījumos sasniegtajiem rezultātiem sagatavotas 24 publikācijas, no kurām lielākā daļa indeksētas tādās datubāzēs kā SCOPUS un Web of Science.

 

2018. gada jūnijā IT kompetences centra zinātniskā virziena “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas” vadītāja apmeklēja EUNIS 2018 Annual Congress Parīzē, lai veicinātu starptautisku sadarbību un zināšanu apmaiņu ar ārvalstu IT uzņēmumu pārstāvjiem.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB m

Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" aktualitātes

IT kompetences centra projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" ievaros apgūti 60% no plānotā ERAF atbalsta un 2018. gada pirmajā ceturksnī pabeigti 4 pētījumi.

 

 

2018. gada pirmajā ceturksnī pabeigti divi zinātniskā virziena "Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas" un divi zinātniskā virziena "Dabīgās valodas tehnoloģijas" pētījumi. No projektā plānotajiem 19 pētījumiem īstenoti jau 12 pētījumi.

 

2018. gada aprīlī IT kompetences centrs piedalīsies Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) rīkotās konferences Deep Tech Atelier Demo Space centrā, kurā IT kompetences centru pārstāvēs SIA Tilde ar pētījumu Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi un SIA Lattelecom ar pētījumu Datu savākšanas, analīzes un datu agregācijas modeļa izveide industriālo objektu un ar to saistīto iekārtu energosistēmas vadības sistēmai. Konferences programma palūkojama šeit.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB m

Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" aktualitātes

IT kompetences centra projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" ievaros 2017. gadā ir pabeigti 8 pētījumi un apgūti vairāk kā 50% no plānotā ERAF atbalsta.

 

 

IT kompetences centra projekta ietvaros pabeigti astoņi zinātniskā virziena "Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas" pētījumi. 2018. gadā plānots pabeigt vēl vienpadsmit pētījumus, no kuriem 5 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā "Dabīgās valodas tehnoloģijas".

 

No projektam piešķirtā ERAF atbalsta 3 206 250,00 EUR uz 2017. gada beigām projektā ir apgūti vairāk kā 50%. Tāpat projekta ietvaros sagatavotas 32 zinātniskās publikācijas.

 

2017. gada nogalē IT kompetences centrs piedalījās Ekonomikas ministrijas rīkotajā konferencē INTER-COMP-INNO. Konferencē IT kompetences centru pārstāvēja SIA Tilde ar pētījumu "Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi" un SIA Squalio cloud consulting ar pētījumu "Dziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai". Konferences bildes palūkojamas šeit.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

 

1 1     2 2     3 3

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB m

Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" aktualitātes

IT kompetences centra projekts "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" piedalīsies Ekonomikas ministrijas organizētajā konferencē INTER – COMP – INNO. 

 

Šā gada 18. oktobrī Ekonomikas ministrija aicina inovāciju ekosistēmas pārstāvjus, kurus interesē uzņēmumu, publiskā sektora un zinātnisko institūciju sadarbības veicināšanas iespējas uz konferenci INTER-COMP-INNO uzņēmumu konkurētspējas, inovāciju un internacionalizācijas veicināšanai. Konferencē IT kompetences centru pārstāvēs SIA Tilde ar pētījumu "Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi" un SIA Squalio cloud consulting ar pētījumu "Dziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai".

 

Augustā ir pabeigts SIA Cube Systems pētījums Nr. 1.7 "Objekta pozīcijas noteikšana zināmā trajektorijā, kur nav pieejams uzticams GPS signāls", kura mērķis bija objekta pozīcijas noteikšana zināmā trajektorijā, kur nav pieejams uzticams GPS signāls. Pētījumā tika izstrādāts algoritms, ar kuru var noteikt objekta atrašanās vietu pirms tam nomērītā trajektorijā, izmantojot vidēji zemas cenas akselerometra un citu sensoru mērījumus un laika atskaiti, objektam sākot kustēties.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma ""Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB m

Aizvadīts projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" pirmais gads

IT kompetences centra projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" pirmajā gadā ir pabeigti trīs pētījumi un apgūti vairāk kā 1,5 miljoni EUR.

 

Pirmajā projekta gadā pētījumu īstenotāji ir apguvuši 1,5 miljonus EUR no plānotajām attiecināmajām izmaksām, no kurām gandrīz 800 tūkst. EUR ir pētījumu īstenotāju privātais finansējums.

No projekta 19 pētījumiem pabeigti pirmie trīs pētījumi. 2017. gadā plānots pabeigt vēl piecus zinātniskā virziena "Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas" pētījumus un šajā pašā zinātniskajā virzienā plānots uzsākt vienu jaunu pētījumu.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".

 

Zinātnisko virzienu vadošo pētnieku tikšanās:

 

1     2     3

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB m

Projektā "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" pabeigti pirmie trīs pētījumi

IT kompetences centra projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" ietvaros ir pabeigti trīs pētījumi un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai iesniegti pirmie divi pārskati.

 

Projekta maksājuma pieprasījums Nr. 1 tika iesniegts un apstiprināts par kopējo summu 255 581,98 EUR, kur saņemtais ERAF līdzfinansējums ir 151 467,00 EUR, savukārt maksājuma pieprasījuma Nr. 2 attiecināmās izmaksas ir 716 286,08 EUR un saņemtais ERAF līdzfinansējuma avanss ir 274 091,31 EUR.

 

IT kompetences centra projekta ietvaros veiksmīgi pabeigti pirmie trīs zinātniskā virziena "Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas" pētījumi.

 

Pētījumā Nr. 1.5. "Informācijas sistēmu lietotāju aizdomīgu darbību identifikācijas metodes adaptācija reālajai videi pietuvinātiem apstākļiem", kuru īstenoja SIA "ABC software", tika izveidota metode, kas nodrošinās elektroniskas informācijas aizsardzību pret tās nesankcionētu lietošanu no sistēmas autorizēto lietotāju puses. Veicot izstrādes, atbilstošie tehnoloģiskie komponenti tika pārcelti no laboratorijas uz mākslīgi veidoto vidi un tika veikta integrāciju ar atbalsta elementiem.

 

SIA "PricewaterhouseCoopers Information Technology Services" sadarbībā ar SIA "PricewaterhouseCoopers" un Rīgas Tehnisko universitāti īstenoja pētījumu Nr. 1.9. "Daudzkriteriālas uzņēmuma transporta maršrutu plānošanas atbalsts". Tika izstrādāta metodoloģija transporta maršrutu plānošanai un tās atbalsta rīka prototips, lai, optimizējot maršrutu plānošanu, samazinātu dabas un finanšu resursu patēriņu.

 

Pētījuma Nr. 1.12 "Adaptīvas mākoņdatošanas platformas mērogošanas metode atbilstoši konfigurējamai parametru kopai" rezultātā tika izstrādāta metode un izveidoti vairāki tās pielietojuma modeļi, lai esošās mākoņdatošanas platformas spētu adaptīvi reaģēt uz izmaiņām skaitļošanas resursu noslodzē, ņemot vērā pēc iespējas vairāk radītājus. Šo pētījumu īstenoja SIA "DATI Group" sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB m

Projekta “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” 2016. gadā uzsāktie pētījumi

2016. gadā IT kompetences centrs projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) uzsākti 18 pētījumi, no kuriem 13 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt 5 pētījumi zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

Pētījumi biznesa procesu analīzes tehnoloģijās

Pētījums Nr. 1.1 “Dinamiska lietotāja pieejas tiesību NoSQL datu modeļa definēšana un uz tā balstīta efektīva un droša pilnteksta meklēšanas algoritma izveide un analīze”

NoSQL dokumentu datubāzu tehnoloģija piedāvā efektīvu mehānismu nestrukturētas informācijas indeksēšanai un ātrai meklēšanai, kā arī praktiski neierobežotas sistēmas mērogošanas iespējas strauja datu apjoma un sistēmas noslodzes pieauguma gadījumā. Tāpēc ir svarīgi un aktuāli izstrādāt mehānismu pilnteksta meklēšanai pieejas nodrošināšanai tiesības kontrolējošā datu modelī. Ņemot vērā uzņēmuma satura vadības sistēmu apkalpotos lielos datu apjomus ir svarīgi mehānismu veidot tā, lai lietotāju pieejas tiesības tiktu ņemtas vērā jau meklēšanas brīdī. Atlase divos soļos, kad vispirms tiek atlasīti visi meklēšanas kritērijiem atbilstošie dokumenti, pēc tam no atlasītajiem – lietotājam pieejamie dokumenti, nevar tikt uzskatīta par pieņemamu risinājumu.

Pētījuma īstenotājs A/S “RIX Technologies”

Pētījums Nr. 1.3 “Spējās paradigmas izmantojums mazo un vidējo uzņēmumu biznesa atbalsta procesu pārvaldībā”

Šī pētījuma mērķis ir identificēt mazo un vidējo uzņēmumu biznesa atbalsta procesus, kuru biznesiem var pielietot spējo paradigmu un spēji izstrādāt un aprobēt atbilstošus, praktiski pielietojamus rīkus, kas realizēs minētos principus. Rezultātā tiktu radīta biznesa spējai paradigmai atbilstoša mākonī (vai uzņēmuma infrastruktūrā) bāzēta informācijas sistēma, ko var ātri un vienkārši pielāgot klienta biznesa vajadzībām.

Pētījuma īstenotājs A/s “Datorzinību centrs” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti

Pētījums Nr. 1.4 “Personas darījumu objektu vadības modeļa izstrāde”

Pētniecības projekta izvirzītais mērķis ir izstrādāt reāllaika darījumu objektu vadības procesu modeli un jaunu tehnoloģiju, kas nodrošinās e-komercijas pakalpojumu lietotājiem unificētu risinājumu darījumu objektu izgūšanai, saglabāšanai, dzēšanai un koncentrēšanai vienotā lietotāja profilā.

Pētījuma īstenotājs SIA Mobilly

Pētījums Nr. 1.5 “Informācijas sistēmu lietotāju aizdomīgu darbību identifikācijas metodes adoptācija reālajai videi pietuvinātiem apstākļiem”

Pētījumā paredzēts turpināt izstrādāt un pilnveidot aizdomīgu darbību identifikācijas (ADI) metodi (uz projekta iesniegšanas brīdi metodes izpētes gatavība atbilst TRL4 līmeni) , kas nodrošinās elektroniskas informācijas aizsardzību pret tās nesankcionētu lietošanu no sistēmas autorizēto lietotāju puses. Veikt rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādes, lai atbilstošos tehnoloģiskos komponentus varētu pārcelt no laboratorijas vides uz mākslīgi veidoto vidi, kas pietuvināta reāliem apstākļiem un veikt integrāciju ar atbalsta elementiem.

Pētījumu īsteno SIA “ABC software”

Pētījums Nr. 1.6 “Programmatūras adaptācijas algoritmu un moduļa izveide atbilstoši lietotāju darbību audita konteksta informācijai”

Pētījuma mērķis ir izstrādāt metodes un tehnoloģiskos risinājumus kontekstu atpazīstošai programmatūras vienību adaptācijas sistēmai, kurā sistēmas pielāgošana tiek veikta likumu formā, balstoties uz konteksta datiem. Pētniecības projektā izstrādājamā pieeja paredz, ka sistēma var tikt sadalīta dažāda līmeņa programmatūras vienībās, no kurām katra vienība var būt atkarīga no dažādiem konteksta elementiem. Programmatūras vienībām var tikt definētas konteksta atkarības un, iestājoties atbilstošai konteksta situācijai, tiek izpildīts adaptācijas likums, kas veic sistēmas pielāgojumus, balstoties uz lietotāja un situācijas kontekstu, kas iegūts galvenokārt no lietotāju darbību audita protokola.

Pētījumu īsteno SIA ZZ Dats sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti

Pētījums Nr. 1.7 “Objekta pozīcijas noteikšana zināmā trajektorijā, kur nav pieejams uzticams GPS signāls”

Pētījuma mērķis ir objekta pozīcijas noteikšana zināmā trajektorijā, kur nav pieejams uzticams GPS signāls. Pētījumā tiks izstrādāts algoritms, ar kuru var noteikt objekta atrašanās vietu pirms tam nomērītā trajektorijā, izmantojot vidēji zemas cenas akselerometra un citu sensoru mērījumus un laika atskaiti, objektam sākot kustēties.

Pētījumu īsteno SIA CUBE Systems

Pētījums Nr. 1.8 “Datu kvalitātes pārvaldība ar izpildāmiem biznesa procesu modeļiem”

Pētījuma ideja ir izveidot domēna specifisku pieeju un rīkus, lai informācijas sistēmās būtu iespējams automatizēti identificēt datu kvalitātes problēmas un sniegt lietotājiem atbalstu problēmu novēršanā. Piedāvātais risinājums paredz grafiskas un automātiski izpildāmas domēna specifiskas valodas un tās lietošanas atbalsta rīku izstrādi, kas nodrošinās elastīgu datu kvalitātes prasību formalizāciju un izpildi.

Pētījumu īsteno SIA “DIVI grupa” sadarbībā ar Latvijas Universitāte

Pētījums Nr. 1.9 “Daudzkriteriālas uzņēmuma transporta maršrutu plānošanas atbalsts”

Izmantojot optimālu maršrutu plānošanu, uzņēmumiem ir iespējams samazināt resursu patēriņu, jo iespējams samazināt kā ceļā pavadīto laiku, tā arī ceļā nobraukto kilometru skaitu. Pētījuma projekta mērķis ir izstrādāt daudzkriteālu metodoloģiju uzņēmuma transporta maršruta plānošanai un izstrādāt metodoloģijas atbalsta rīka prototipu, lai optimizētu uzņēmuma transporta maršruta plānošanu, tādejādi samazinot dabas un finanšu resursu patēriņu.

Pētījumu īsteno SIA PricewaterhouseCoopers Information Technology Services sadarbībā ar SIA PricewaterhouseCoopers un Rīgas Tehnisko universitāti

Pētījums Nr. 1.10 “Nerelāciju datu noliktavas izstrādes tehnoloģija”

Pētniecības projekta mērķis ir izveidot plašam lietotāju lokam pieejamu datu noliktavu tehnoloģiju, kas balstīta uz inovatīvām datu apstrādes tehnoloģijām, tomēr ir vienkārša lietošanā un izdevīga no izmaksu viedokļa. Pētījuma ietvaros tiks pētīts datu noliktavu domēns, apzināti komerciālie un brīvpieejas datu noliktavu risinājumi, veidots nerelāciju datu noliktavas tehnoloģijas prasību ietvars, kā arī sakomplektēts tehnoloģijas prototips, kuru, pēc aprobācijas un uzlabošanas fāzēm, ar laiku būtu iespējams izmantot mazo un vidējo uzņēmumu datu noliktavas izveides projektos.

Pētījumu īsteno SIA “DIVI grupa” sadarbībā ar Latvijas Universitāte

Pētījums Nr. 1.11 “Dziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai”

Pēdējos gados vairākos attēlu apstrādes un datora redzes uzdevumos (attēlu klasifikācija, segmentācija, aprakstīšana) dominē mašīnmācīšanās metodes, it īpaši dziļie neironu tīkli. Pilns atpazīšanas process parasti sastāv no trīs posmiem – semantiskā segmentācija (numura zīmes atrašana attēlā), simbolu segmentācija un simbolu klasifikācija (atpazīšana). Attēlu apstrādei pielāgots mākslīgo neironu tīkla paveids – konvolūcijas neironu tīkls – jau tiek veiksmīgi izmantots tekstu un simbolu atpazīšanai, kas ir viens no numurzīmes atpazīšanas posmiem, tomēr segmentācijas problēma ar neironu tīkliem vēl nav atrisināta, tādēļ tā tiks risināta šajā pētījumā. Papildus tam, tiks izmēģinātas arī jaunas, dziļo neironu tīklos balstītas, pieejas klasifikācijas problēmai, ar mērķi uzlabot precizitāti un ātrdarbību.

Pētījumu īsteno SIA “DPA”, SIA “SQUALIO CLOUD CONSULTING” sadarbībā ar Elektronikas un datorzinātņu institūtu

Pētījums Nr. 1.12 “Adaptīvas mākoņdatošanas platformas mērogošanas metode atbilstoši konfigurējamai parametru kopai”

Mērogojamība ir mākoņdatošanas platformu viena no būtiskākajām iezīmēm, un esošās platformas spēj adaptīvi reaģēt uz izmaiņām skaitļošanas resursu noslodzē. Tomēr esošajās mākoņdatošanas platformās adaptācija notiek, izmantojot tikai atsevišķus adaptācijas parametrus un mērķus, piemēram, tādus kā procesora noslodze un operacionālās atmiņas patēriņš. Papildus šiem parametriem ir iespējams ņemt vērā arī citus rādītājus, piemēram, risināmo uzdevumu biznesa prioritātes, vai mainīgās elektroenerģijas cenas. Risinājuma mērķis būtu izstrādāt metodi adaptīvai mākoņdatošanas platformas mērogošanai atbilstoši konfigurējamai parametru kopai.

Adaptīvas mākoņdatošanas platformas mērogošanas metodes atbilstoši konfigurējamai parametru kopai izstrādes pētījums paredz radīt šādu metodi un izveidot vairākus tās pielietojumu modeļus.

Pētījumu īsteno SIA Komerccentrs DATI grupa sadarbībā ar Rīgas Tehniskā Universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti

Pētījums Nr. 1.13 “Datu savākšanas, analīzes un datu agregācijas modeļa izveide industriālo objektu un ar to saistīto iekārtu energosistēmas vadības sistēmai”

Pētījuma mērķis ir analizēt, izstrādāt un pilotēt energosistēmu pārvaldības modeli, ar kuru palīdzību būtu iespējama vairāku vienlaicīgu datu tīkla pieslēgtu sensoru mērījumu datu savākšana, to korelāciju noteikšana un ekstrapolācija reālā laikā, izstrādāt pārvaldības modeļa prototipu, lai novērtētu vai šāda pieeja dod energoefektivitātes uzlabojumus un ir pielietojama uzņēmumu enerģijas patēriņa kontrolei un industriālo energosistēmu vadībai.

Pētījumu īsteno SIA Lattelecom

Pētījums Nr. 1.14 “Datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrāde politiski nozīmīgu personu identificēšanai”

Projekta mērķis ir izstrādāt datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeli un testu prototipu, lai nodrošinātu izmantoto datu avotu augstāku ticamību. Projekta gaitā, izmantojot statistiskos, matemātisko modeļus un mākslīgo intelektu, noskaidrot kādus algoritmus un kādā secībā jāpielieto, lai, apstrādājot datus, iegūtu augstāku to ticamību un varētu veikt politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu (turpmāk PNP) noteikšanu. Projekta rezultātā, izvērtējot dažādas datu validācijas metodes, tiktu nodrošināta algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrādi, kas nodrošinātu validētu datu (datu kopu) apstrādi un sekmētu kvalitatīvu datu izguvi un izmantošanu.

Pētījumu īsteno SIA Lursoft IT sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB m

Projekta “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” 2016. gadā uzsāktie pētījumi

2016. gadā IT kompetences centrs projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) uzsākti 18 pētījumi, no kuriem 13 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt 5 pētījumi zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

Pētījumi dabīgās valodas tehnoloģijās

Pētījums Nr. 2.1 “Tekstveida datu semantiskā anotēšana tīmekļa vidē saistītu datu kopu pielietojuma gadījumā”

Pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt jaunus risinājumus tekstveida satura semantiskai anotēšanai un datu kopu hierarhiskās saistīšanas izmantošanā anotēšanas veikšanai. Semantiskās anotēšanas veikšanai projektā ir paredzēts veikt pētījumu ar mērķi identificēt teksta semantiskās anotēšanas vajadzības un izstrādāt semantiskās anotēšanas modeli un datu formātu šo anotēšanas rezultātu pierakstīšanai. Tāpat projektā tiks pētītas datu kopu hierarhiskās modelēšanas pieejas un to izmantošana semantiskās anotēšanas veikšanai.

Pētījumu īsteno AS “Datorzinību centrs” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku

Pētījums Nr. 2.2 “Programmatūras un aparatūras platformas prototips mašīntulkošanas integrēšanai korporatīvā infrastruktūrā”

Projekta mērķis ir izpētīt un izstrādāt programmatūras un aparatūras platformas prototipu mašīntulkošanas integrēšanai korporatīvā infrastruktūrā.

Platforma ļaus uzņēmumiem savā iekšējā infrastruktūrā izmantot augstas kvalitātes mašīntulkošanas sistēmas, kas nodrošina datu drošību, ir īpaši pielāgotas korporatīvām vajadzībām un spēj dinamiski uzlaboties sistēmu lietošanas procesā, piedāvājot arvien precīzākus un kvalitatīvākus tulkojumus.

Pētījumu īsteno SIA “TILDE”

Pētījums Nr. 2.3 “Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi”

Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas, kā izveidot profesionāliem lietojumiem piemērotas runas pazīšanas un runas sintēzes tehnoloģijas un kā tās pielāgot citām valodām, kā arī pārbaudīt iegūtās zināšanas praktiskos lietojumos, izveidojot runas tehnoloģiju risinājuma prototipu.

Pētījumu īsteno SIA “TILDE”

Pētījums Nr. 2.4 “Multimodāla cilvēka-datora komunikācija multilingvālā vidē”

Projekta mērķis ir atrast jaunus un efektīvus algoritmus un izstrādāt metodes cilvēka-cilvēka komunikācijai tuvinātas cilvēka-datora saziņas nodrošināšanai dabiskajā valodā, kas ietver dažādas saziņas modalitātes, komunikācijai izmanto dabiskās valodas sapratnes algoritmus un iekļauj tehnoloģijas valodas barjeru mazināšanai, kā arī aprobēt iegūtos pētījumu rezultātus eksperimentālos prototipos.

Pētījumu īsteno SIA “TILDE”

Pētījums Nr. 2.5 “Automatizēta vizuālo materiālu atpazīšanas un anotēšanas sistēma LETA arhīva vajadzībām”

Pētījuma mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju, lai automatizētu liela apjoma vizuālo materiālu atpazīšanu un anotēšanu. Pētījumā tiks radītas un pārbaudītas zinātniskās metodes šāda rezultāta sasniegšanai, kā arī izstrādāts tehnoloģijas prototips, kas tiks piemērots LETA vajadzībām.

Pētījumu īsteno SIA “LETA” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtu

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB m

IT kompetences centra jaunais projekts "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs"

2016. gada 27. septembrī SIA "IT kompetences centrs" ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdzis līgumu par projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

 

 

Projekta "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs" mērķis: paaugstināt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar 5 nozares zinātniskajām institūcijām līdz 2018. gada 31. decembrim īstenojot vismaz 19 pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 16 komersanti attīstu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

 

IT kompetences centra projekts paredz pētniecību viedās specializācijas jomā "Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas", apakšjomā "Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas". 19 pētījumi paredzēti virzienos "Dabīgās valodas tehnoloģijas" un "Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas", kas iekļaujas nozares attīstības stratēģijā definētajās viedās specializācijas jomās.

 

Projekta laikā plānota tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes, kā arī projekta vadība, t.sk. pētījumu koordinēšana un sadarbības veicināšana starp nozares komersantiem un nozares zinātniskajām institūcijām.

Projekts uzsākts 2016. gada jūnijā un to plānots pabeigt līdz 2018. gada 31. decembrim, līdz ar to tā plānotais ilgums ir 2 gadi un 7 mēneši jeb 31 mēnesis, kur 28 mēneši plānoti pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, bet 3 – pēc projekta iesniegšanas.

 

Projekta plānotās izmaksas: 5’393’495,93 EUR, plānotais ERAF atbalsts 3’206’250,00 EUR.

 

Plānotie projekta rezultāti:

 • īstenoti 19 pētījumi, kuru rezultātā izstrādāti vismaz 19 jauni produkti vai jaunas tehnoloģijas,
 • 16 IKT nozares komersanti saņēmuši atbalstu un grantu, kā rezultātā paaugstinās to konkurētspēja.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB m

Projekts "Latvijas IT uzņēmumu eksporta spēju veicināšana un noieta tirgu apguve"

SIA Lattelecom Technology sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu "Latvijas IT uzņēmumu eksporta spēju veicināšana un noieta tirgu apguve", kura mērķis ir attīstīt un paplašināt IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu un pakalpojumu eksportu.

 

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" ietvaros. 

 

Projekta atsauce: ERAF-2015-03
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/76/118
Līguma Nr.: L-ĀTA-15-3352

LIAA-ERAF-logo

Latvijas IT nozares mārketinga aktivitātes ārvalstīs 2015. gadā

SIA Lattelecom Technology sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu "Latvijas IT nozares mārketinga aktivitātes ārvalstīs 2015. gadā", kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu eksportu uz ārzemēm.

 

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" ietvaros.

 

Projekta atsauce: ERAF-2015-01
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/71/007
Līguma Nr.: L-ĀTA-15-2765

 

LIAA-ERAF-logo

Kompetences centru aktualitātes 
2015. gada sākumā

SIA "IT kompetences centrs" 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 35 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

 

2014. gada 31. oktobrī stājas spēkā jaunie grozījumi MK noteikumos Nr. 361, kas nosaka, ka Kompetences centru atbalsta programmas projektu ieviešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2015. gada 31.decembrim.

 

2014. gada nogalē IT kompetences centram bija iespēja saņemt papildus finansējumu, līdz ar to līdzšinējais pētījumu saraksts papildināts ar trīs jauniem pētījumiem:

 

 • pētījums Nr. 1.3. "Monolītsistēmu dekompozīcijas metode atbilstoši SOA principiem". Tā mērķis ir izstrādāt metodoloģiju, ar kuras palīdzību iespējams analizēt esošas mantotas monolītsistēmas un piedāvāt šo sistēmu dekompozīciju moduļos atbilstoši SOA (angl. Service Oriented Architecture) principiem.
  Pētījumu īsteno "VISMA Enterprise", sadarbībā ar zinātnisko partneri Rīgas Tehnisko universitāti.
 • pētījums Nr. 2.11. "Par mākoņbāzētās paradigmas pielietojamību valodas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanai". Tā mērķis ir veikt kompleksu un oriģinālu pētījumu jaunu zināšanu ieguvei par mākoņbāzētu valodas tehnoloģiju pakalpojumu izveidi un izstrādāt pakalpojumu prototipu, kas ļautu paaugstināt komersantu konkurētspēju, inovatīvā veidā piedāvājot valodas tehnoloģijas plašam klientu lokam. Pētījumu īsteno SIA "SQUALIO" sadarbībā ar SIA "Tilde".
 • pētījums Nr. 2.12. "Pētījums par runas atpazīšanas sistēmas pielāgošanu zemas kvalitātes audiofailu apstrādei". Pētījuma mērķi: (1) veikt nozarei specifisku pētījumu zemas kvalitātes audiofailos, veicinot latviešu valodas runas tehnoloģiju attīstību; (2) paaugstināt runas atpazīšanas precizitāti neskaidros audioierakstos, kā arī izpētīt iespējas audiofailu apstrādei, definējot audio apgabalus, kas nav piemērojami atpazīšanai (piem., mūzika, reklāma).
  Pētījumu īsteno SIA  "LETA" sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu.

ERAF-logo

Projekts "Latvijas IT nozares konkurētspējas veicināšana eksporta tirgos"

SIA "Lattelecom Technology" sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu "Latvijas IT nozares konkurētspējas veicināšana eksporta tirgos", kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu eksportu.

 

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" ietvaros.

 

Projekta atsauce: ERAF-2014-02
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/72/081
Līguma Nr.: L-ĀTA-15-2809

 

LIAA-ERAF-logo

Projekts "IT uzņēmumu
2013.gada aktivitātes
eksporta tirgos"

"Lattelecom Technology" sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu "IT uzņēmumu 2013.gada aktivitātes eksporta tirgos", kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs. 

Projekts tiek īstenots 2.darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" ietvaros. Projekta identifikācijas numurs ĀTA/2.3.1.1.1/13/51/053, ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" noslēgtā līguma numurs: L-ĀTA-13-1618. 

 

LIAA-ERAF-logo

Dalība tirdzniecības
misijā uz Krieviju,
Jekaterinburgu

SIA Lattelecom no šī gada 16.-20.oktobrim piedalījās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras īstenotajā tirdzniecības misijā uz Krievijas Federāciju, Jekaterinburgu. 

Tirdzniecības misijas mērķis bija nodibināt un attīstīt divpusējos kontaktus ar šī reģiona uzņēmējiem. 

Sadarbībā ar Urālu Tirdzniecības un rūpniecības palātu (UTPP) trīs dienu laikā uzņēmējiem notika kontaktbiržas un individuālās tikšanās ar iespējamiem sadarbības partneriem, kā arī uzņēmumu apmeklēšana un tikšanās ar pilsētas un Sverdlovskas apgabala administrāciju. 

Jekaterinburga, kas atrodas Urālu centrālajā daļā ir slavena kā mašīnbūves un ražošanas centrs, nozīmīgs dzelzceļa mezgls un ir ceturtā lielākā pilsēta iedzīvotāju skaita ziņā Krievijā. 

Tirdzniecības misija tika īstenota ES struktūrfondu programmas "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" ietvaros.

 

ERAF-logo

Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projekta
"Informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju
kompetences centra
izveide" nozares pētījumi

2013.gada sākumā Lattelecom, Baltijas Datoru akadēmija un Lattelecom Technology uzsāk dalību projektā "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide”(Līguma Nr. L-KC-11-0003). 

 

Projekta laikā tiks īstenoti nozares pētījumi:

 

1) "Kompetenču bāzēta cilvēkresursu attīstības pārvaldības modeļa izstrāde";

2) "Universāla un atvērta kompetenču modeļa izstrāde organizāciju darbinieku attīstības plānošanai un nodrošināšanai saskaņā ar organizācijas attīstības stratēģiju";

3) "Uz e-mācībām balstīta zināšanu vadības risinājuma izstrāde".

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.


Projekta īstenotājs:

Kompetences-centrs logo


Projekta partneri:

atbalstitaju-logoERAF-logo

Dalība starptautiskajā
forumā ACBI – 2013 un
sestajā konferencē "Tīkli
un bizness" - datu centri
2013

SIA Lattelecom šī gada 19.februārī piedalījās starptautiskajā forumā ACBI–2013 un šī gada 20.februārī piedalījās sestajā konferencē "Tīkli un bizness" – datu centri 2013, kas noritēja Ukrainā, Kijevā.

SIA Lattelecom mērķis bija nodibinātu un attīstīt divpusējos kontaktus ar šī reģiona uzņēmējiem un veidotu plašāku priekšstatu par uzņēmuma SIA Lattelecom IT infrastruktūras risinājumiem un jaunā datu centra (Dattum) pakalpojumiem un iespējām.

Piedalīšanās forumā un konferencē tika īstenota ES struktūrfondu programmas "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" ietvaros.

 

ERAF-logo

Dalība tirdzniecības
misijā uz Ukrainu
(Kijevā, Odesā)

SIA Lattelecom no šī gada 14.-15.martam piedalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), sadarbībā ar Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, organizētā tirdzniecības misijā: "Latvijas valsts prezidenta A.Bērziņa kunga oficiālā vizīte Ukrainā (Kijeva, Odesa)".

Tirdzniecības misijas mērķis bija uzsākt sarunas ar potenciālajiem Lattelecom datu centra DATTUM klientiem un sadarbības partneriem. Kā arī veidot plašāku priekšstatu par uzņēmuma SIA "Lattelecom" jaunā datu centra "DATTUM" pakalpojumiem un iespējām.

Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)un Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības kameru divu dienu laikā uzņēmējiem notika Ukrainas – Latvijas biznesa forums, kā arī Odesas Tirdzniecības ostas infrastruktūras un mākslas galerijas apskate, neformālas tikšanās starp Latvijas un Ukrainas uzņēmējiem un diskusijas.

 

Tirdzniecības misija tika īstenota ES struktūrfondu programmas "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" ietvaros.

 

ERAF-logo

Dalība starptautiskajā
forumā ACBI – 2013 un
sestajā konferencē "Tīkli
un bizness" – datu centri
2013

SIA Lattelecom šī gada 19.februārī piedalījās starptautiskajā forumā ACBI–2013 un šī gada 20.februārī piedalījās sestajā konferencē "Tīkli un bizness" – datu centri 2013, kas noritēja Ukrainā, Kijevā.

 

SIA Lattelecom mērķis bija nodibināt un attīstīt divpusējos kontaktus ar šī reģiona uzņēmējiem un veidot plašāku priekšstatu par uzņēmuma SIA Lattelecom IT infrastruktūras risinājumiem un jaunā datu centra (Dattum) pakalpojumiem un iespējām.  

 

Piedalīšanās forumā un konferencē tika īstenota ES struktūrfondu programmas "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" ietvaros.

 

ERAF-logo

IT kompetences centra projekts 2014.gada vasarā

SIA "IT kompetences centrs" 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

2014.gada jūlija beigās pabeigti jau 13 pētījumi, no tiem pieci dabīgās valodas tehnoloģiju virzienā, bet 8 – biznesa procesu analīzes tehnoloģiju virzienā. Savukārt 19 pētījumi vēl tiek īstenoti un tos plānots pabeigt līdz 2015.gada vidum.

Līdz 2014.gada jūlija beigām LIAA kā sadarbības iestādei iesniegti deviņi starpposmu pārskati (maksājumu pieprasījumi) par kopējo attiecināmo izmaksu summu 6'549'252,70 EUR, kas ļauj pieprasīt ERAF finansējumu jeb grantu 4'564'744,96 EUR. No šīs summas 3'171'731,77 EUR kompetences centrs un pētījumu īstenotāji jau saņēmuši, savukārt pēdējie iesniegtie pārskati vēl tiek izskatīti.
izmaksas-un-grantsLīdzās jau ierastajiem pārskatiem iesniegts pirmais pārskats par AS "Datorzinību centrs" individuālajā pētījumā 2.2 "Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde" sagatavotajām publikācijām. Līdz ar 6.starpposma pārskata iesniegšanu apgūts ITKC 2011.gadā piešķirtais avanss, savukārt 8.starpposma pārskats ļāvis pieprasīt jau vairāk kā pusi no projektam paredzētajiem ERAF līdzekļiem.

 

ERAF-logo

Dalība CIS Events Group un ZAO IKS-Holding organizētajās starptautiskajās konferencēs "Вокруг Облака. Вокруг ЦОД" un "ЦОД-2014"

Projekts "Latvijas IT nozares eksporta veicinošās aktivitātes" tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu "Latvijas IT nozares eksporta veicinošās aktivitātes", kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs. Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" ietvaros.

 

SIA Lattelecom Technology mērķis bija nodibināt un attīstīt divpusējos kontaktus ar Krievijas uzņēmējiem kā arī veidot plašāku priekšstatu par SIA Lattelecom Technology risinājumiem un jaunā datu centra "DATTUM" pakalpojumiem un iespējām, lai savus IT&T pakalpojumus varētu eksportēt Ukrainas un Krievijas tirgos.

 

SIA Lattelecom Technology pārstāvji 2014.gada septembrī piedalījās ZAO IKS-Holding organizētajā starptautiskajās konferencē ''ЦОД-2014'', kura norisinājās 4.-5. septembrī Krievijā, (Maskavā), savukārt 2014.gada februārī piedalījās divās CIS Events Group organizētajās starptautiskajās konferencēs ''Вокруг Облака. Вокруг ЦОД'', kuras norisinājās 13.februārī Krievijā, (Maskavā) un 19.februārī Ukrainā, (Kijevā).

 

Projekta atsauce: ERAF-2014-01
Līguma Nr.: L-ĀTA-14-2314
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/14/63/052

 

LIAA-ERAF-logo

Projekts "Virtualizācijas pakalpojumu sniegšana korporatīvā segmenta klientiem, izmantojot mākoņskaitļošanas platformu un infrastruktūru"

Ziņa Nr.1


Jauna augstas pievienotās vērtības pakalpojuma sniegšana

 

2014.gada 22.aprīlī SIA "Lattelecom" iesniedza Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā projekta iesniegumu "Virtualizācijas pakalpojumu sniegšana korporatīvā segmenta klientiem, izmantojot mākoņskaitļošanas platformu un infrastruktūru" ERAF līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas"papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 4. kārtas ietvaros.

 

Projekta ietvaros tiks veiktas augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA "Lattelecom" jauna augstas pievienotās vērtības pakalpojuma sniegšanā, iegādājoties nepieciešamās pakalpojuma iekārtas.

 

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 2 004 111 EUR un pieprasītā publiskā finansējuma apmērs ir 901 849, 95 EUR.

 

Ziņa Nr.2.


Virtualizācijas pakalpojumu sniegšana korporatīvā segmenta klientiem, izmantojot mākoņskaitļošanas platformu un infrastruktūru

2014.gada 24.septembrī SIA "Lattelecom" noslēdza līgumu Nr. L-APV-14-0195 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/089 "Virtualizācijas pakalpojumu sniegšana korporatīvā segmenta klientiem, izmantojot mākoņskaitļošanas platformu un infrastruktūru" īstenošanu. (Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta)).

 

Projekta ietvaros tiks veiktas augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA "Lattelecom" jauna augstas pievienotās vērtības pakalpojuma sniegšanā, iegādājoties nepieciešamās pakalpojuma iekārtas.

 

Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi jauna pakalpojuma "New Cloud" sniegšanai.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 2 715 690.12 EUR un pieprasītā publiskā finansējuma apmērs ir 901 849.95 EUR.

Projektu ir plānots pabeigt līdz 2015.gada 15.novembrim.

 

Ziņa Nr.3.


Virtualizācijas pakalpojumu sniegšana korporatīvā segmenta klientiem, izmantojot mākoņskaitļošanas platformu un infrastruktūru

2014.gada 24.septembrī SIA "Lattelecom" noslēdza līgumu Nr. L-APV-14-0195 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/089 "Virtualizācijas pakalpojumu sniegšana korporatīvā segmenta klientiem, izmantojot mākoņskaitļošanas platformu un infrastruktūru" īstenošanu. (Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta)).

 

Projekta ietvaros tiks veiktas augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA"Lattelecom" jauna augstas pievienotās vērtības pakalpojuma sniegšanā, iegādājoties nepieciešamās pakalpojuma iekārtas.

 

Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi jauna pakalpojuma "New Cloud" sniegšanai.

 

Ir pieprasīts un saņemts no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras avanss 90% apmērā no pieprasītā publiskā finansējuma apmēra.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 2 715 690.12 EUR un pieprasītā publiskā finansējuma apmērs ir 901 849.95 EUR.

Projektu ir plānots pabeigt līdz 2015.gada 15.novembrim.

 

Ziņa Nr.4.


Virtualizācijas pakalpojumu sniegšana korporatīvā segmenta klientiem, izmantojot mākoņskaitļošanas platformu un infrastruktūru

2014.gada 24.septembrī SIA "Lattelecom" noslēdza līgumu Nr. L-APV-14-0195 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/089 "Virtualizācijas pakalpojumu sniegšana korporatīvā segmenta klientiem, izmantojot mākoņskaitļošanas platformu un infrastruktūru" īstenošanu. (Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta)).

 

Projekta ietvaros tiks veiktas augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA "Lattelecom" jauna augstas pievienotās vērtības pakalpojuma sniegšanā, iegādājoties nepieciešamās pakalpojuma iekārtas.

 

Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi jauna pakalpojuma "New Cloud" sniegšanai.

 

Ir pabeigta iepirkuma procedūra un 2014.gada 29.decembrī ir noslēgts līgums ar Iteco International Limited par nepieciešamo iekārtu iegādi.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 2 715 690.12 EUR un pieprasītā publiskā finansējuma apmērs ir 901 849.95 EUR.

Projektu ir plānots pabeigt līdz 2015.gada 15.novembrim.


Ziņa Nr.5


Virtualizācijas pakalpojumu sniegšana korporatīvā segmenta klientiem, izmantojot mākoņskaitļošanas platformu un infrastruktūru

2014. gada 24. septembrī SIA "Lattelecom" noslēdza līgumu Nr. L-APV-14-0195 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/089 "Virtualizācijas pakalpojumu sniegšana korporatīvā segmenta klientiem, izmantojot mākoņskaitļošanas platformu un infrastruktūru" īstenošanu. (Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta)).

 

Projekta ietvaros tiks veiktas augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA "Lattelecom" jauna augstas pievienotās vērtības pakalpojuma sniegšanā, iegādājoties nepieciešamās pakalpojuma iekārtas.

 

Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi jauna pakalpojuma "New Cloud" sniegšanai.

Ir sākta iekārtu piegādes un uzstādīšanas process.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 2 723 335.94 EUR un pieprasītā publiskā finansējuma apmērs ir 909 495,77 EUR.

Projektu ir plānots pabeigt līdz 2015. gada 15. novembrim.


Ziņa Nr.6


Virtualizācijas pakalpojumu sniegšana korporatīvā segmenta klientiem, izmantojot mākoņskaitļošanas platformu un infrastruktūru

2014. gada 24. septembrī SIA "Lattelecom" noslēdza līgumu Nr. L-APV-14-0195 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/089 "Virtualizācijas pakalpojumu sniegšana korporatīvā segmenta klientiem, izmantojot mākoņskaitļošanas platformu un infrastruktūru" īstenošanu. (Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta)).

 

Projekta ietvaros tiks veiktas augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA "Lattelecom" jauna augstas pievienotās vērtības pakalpojuma sniegšanā, iegādājoties nepieciešamās pakalpojuma iekārtas.

 

Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi jauna pakalpojuma "New Cloud" sniegšanai.

 

2015. gada 14. septembrī ir nodota ekspluatācijā  Korporatīvo klientu mākoņskaitļošanas  starta platforma. Tās gala versijas nodošana tiek plānota līdz 2015. gada novembrim.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 2 723 335.94 EUR un pieprasītā publiskā finansējuma apmērs ir 909 495,77 EUR.

Projektu ir plānots pabeigt līdz 2015. gada 15. novembrim.

Ziņa Nr.7

 

Virtualizācijas pakalpojumu sniegšana korporatīvā segmenta klientiem, izmantojot mākoņskaitļošanas platformu un infrastruktūru

2014. gada 24. septembrī SIA Lattelecom" noslēdza līgumu Nr. L-APV-14-0195 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/089 "Virtualizācijas pakalpojumu sniegšana korporatīvā segmenta klientiem, izmantojot mākoņskaitļošanas platformu un infrastruktūru" īstenošanu. (Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta)).

 

Projekta ietvaros tiks veiktas augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA "Lattelecom" jauna augstas pievienotās vērtības pakalpojuma sniegšanā, iegādājoties nepieciešamās pakalpojuma iekārtas.

 

Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi jauna pakalpojuma "New Cloud" sniegšanai.

 

2015. gada 15. novembrī ir nodota ekspluatācijā  Korporatīvo klientu mākoņskaitļošanas platforma pilnā apmērā.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 723 335.94 EUR un pieprasītā publiskā finansējuma apmērs ir 909 495,77 EUR.

 

LIAA-ERAF-logo

Projekts "IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas"

SIA "Lattelecom Technology" kā Latvijas IT klastera sadarbības partneris īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas", kura mērķis ir IT uzņēmumu un nozares konkurētspējas celšana un eksporta apjoma palielināšana, stiprinot sadarbības saites starp IT nozares uzņēmumiem un pētniecības un izglītības institūcijām, lai kopīgi likvidētu plaisu starp piedāvājumu un pieprasījumu IT specifisko kompetenču jomā, izveidotu IT klastera vēstniecību/aģentu tīklu ārvalstīs, kā arī veicinātu nozares specifisko tehnoloģisko platformu pilnveidošanu.


Latvijas IT klastera vidējā termiņa mērķu sasniegšanai tiks izmantotas rīcības galvenajos darbības virzienos:

 

1) Klastera speciālistu kapacitātes stiprināšana un kompetences celšana
2) Izglītības virziens – kompetentu speciālistu sagatavošana
3) Eksporta veicināšana – eksporta aģentu tīkla izveide
4) Tehnoloģisko platformu un standartu pilnveidošana
5) Rīgas IT Demo centra izveide – Latvijas IT zīmola mārketinga rīks
6) Jaunu tehnoloģisko nišu apguve un attīstīšana globālā līmenī.

 

Projekta norises laiks: 1.07.2012. – 31.05.2015.
Kopējais projekta budžets: – 525 355.89 EUR
ERAF atbalsta summa: – 426 861.54 EUR

 

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.3.2.3. aktivitāte "Klasteru programma" ietvaros. Projekta identifikācijas numurs KAP/2.3.2.3.0/12/01/002, biedrības "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris" un valsts aģentūras SIA "Lattelecom Technology" projekta ietvaros piedalījās Latvijas IT klastera Akadēmijas aktivitātēs, nodrošinot tehnoloģiju ekspertu un industrijas sadarbību ar universitātēm IT jomā. Papildus informācija IT klastera mājaslapā.

 

Projekta laikā uzņēmums iesaistījās Latvijas e-veselības apakšklastera risinājumu kopējā mārketinga koncepta un materiālu izstrādē un izplatīšanā, veicinot eksporta iespējas Eiropas Savienībā un ārpus tās. SIA "Lattelecom Technology" kā Latvijas IT klastera biedrs tika pārstāvēts eksporta veicināšanas vizītē Horvātijā, tiekoties ar valsts, nevalstisko un IT nozares pārstāvjiem, ar mērķi apgūt jaunus eksporta tirgus un iegūt sadarbības partnerus.

 

LIAA-ERAF-logo

Projekts "Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos"

SIA Lattelecom Technology sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu "Latvijas IT uzņēmumu eksporta veicināšanas aktivitātes", kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs.

 

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" ietvaros. Projekta identifikācijas numurs ĀTA/2.3.1.1.1/13/56/062, ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" noslēgtā līguma numurs: L-ĀTA-14-1926.

 

Projekta aktivitātes turpinās arī 2014.gadā. 2014.gada 25.septembrī SIA "Lattelecom Technology" Kijevā (Ukraina) piedalījās starptautiskajā konferencē ''Вокруг Облака. Вокруг ЦОД''.

 

LIAA-ERAF-logo

Kompetences centru programmas pagarinājums

SIA "IT kompetences centrs" 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 33 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

2014.gada 30.oktobrī izsludināti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi Kompetences centru atbalsta programmā, kas dos iespēju kompetences centriem veikt papildu pētījumus jaunu produktu radīšanai un paredz pagarināt projektu ieviešanas termiņu līdz 2015. gada 31. decembrim. Grozījumus finansēšanas līgumos starp kompetences centriem un LIAA plānots parakstīt 2014.gada novembrī.

 

ERAF-logo

Projekts "IT nozares produktu un pakalpojumu eksporta veicināšana ārējos tirgos"

SIA Lattelecom Technology sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu "IT nozares produktu un pakalpojumu eksporta veicināšana ārējos tirgos", kura mērķis ir veicināt projekta partneru izstrādāto produktu un pakalpojumu eksportu uz ārējiem tirgiem.

 

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" ietvaros.

 

Projekta atsauce ERAF-2015-02
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/75/119
Līguma Nr.: L-ĀTA-15-3091

 

LIAA-ERAF-logo

Pētījuma 1.9 "Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana" aktualitātes

SIA "Lattelecom", kas īsteno SIA "IT kompetences centrs" projekta "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide" (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) individuālo pētījumu 1.9 "Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana" aktualitātes. 

 

 • 2015. gada 3. jūlijā tika izsludināti divi konkursi par  "Pētnieku pakalpojums medicīnas praktiķi" un "Pētnieku pakalpojums medicīnas zinātnieki".
 • 29.07.2015. tika atcelts iepirkuma konkurss "Pētnieku pakalpojums medicīnas zinātnieki" IUB mājas lapā, jo tika precizēta tehniskā specifikācija.
 • 13.08.2015. IUB mājas lapā tika izsludināts konkurss "Pētnieku pakalpojums medicīnas zinātnieki" ar jaunu tehnisko specifikāciju. Piedāvājumu iesniegšana notiek līdz 03.09.2015.
 • Savukārt "Pētnieku pakalpojums medicīnas praktiķi" notiek iepirkuma izvērtējums un gaidām LIAA akceptu.

 

ERAF-logo

Projekts "Latvijas IT uzņēmumu eksporta tirgu apgūšanu veicinošās aktivitātes"

SIA "Lattelecom Technology" sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu "Latvijas IT uzņēmumu eksporta tirgu apgūšanu veicinošās aktivitātes", kura mērķis ir attīstīt un paplašināt IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu un pakalpojumu eksportu.

 

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" ietvaros.

 

Projekta atsauce ERAF-2015-05
Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/78/104
Līguma Nr.: L-ĀTA-15-3495

 

LIAA-ERAF-logo

 

 

Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" aktualitātes

IT kompetences centra projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" ievaros apgūti 60% no plānotā ERAF atbalsta un 2018. gada pirmajā ceturksnī pabeigti 4 pētījumi.

 

 

2018. gada pirmajā ceturksnī pabeigti divi zinātniskā virziena "Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas" un divi zinātniskā virziena "Dabīgās valodas tehnoloģijas" pētījumi. No projektā plānotajiem 19 pētījumiem īstenoti jau 12 pētījumi.

 

2018. gada aprīlī IT kompetences centrs piedalīsies Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) rīkotās konferences Deep Tech Atelier Demo Space centrā, kurā IT kompetences centru pārstāvēs SIA Tilde ar pētījumu Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi un SIA Lattelecom ar pētījumu Datu savākšanas, analīzes un datu agregācijas modeļa izveide industriālo objektu un ar to saistīto iekārtu energosistēmas vadības sistēmai. Konferences programma palūkojama šeit.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.