Saistībā ar veicamajiem uzlabošanas darbiem klientu apkalpošanas sistēmās - lapa nebūs pieejama līdz 19.12.18. plkst. 01:00.

В связи с работами по улучшению систем обслуживания клиентов - страница не будет достуна до 19.12.18. 01:00.